Các đại biểu đã bầu ông Tập Cận Bình tiếp tục làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị làm Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội); ông Hàn Chính làm Phó Chủ tịch nước. Các đại biểu cũng bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội và Tổng thư ký Quốc hội.

Sau khi được bầu, các lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội Trung Quốc đã tiến hành tuyên thệ nhậm chức trước Hiến pháp, dưới sự chứng kiến của các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, sinh năm 1953, quê quán: huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây; tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận chủ nghĩa Mác và giáo dục chính trị tư tưởng tại Viện Xã hội nhân văn, Trường Ðại học Thanh Hoa; có bằng tiến sĩ luật.

Ông gia nhập Ðảng Cộng sản Trung Quốc năm 1974 và từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Phúc Kiến; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Chiết Giang; Bí thư Thành ủy Thượng Hải, Hiệu trưởng Trường Ðảng Trung ương, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng khóa 15, Ủy viên Trung ương Ðảng từ khóa 16 đến khóa 20, Bí thư Ban Bí thư khóa 17, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị các khóa 17 đến 20.

Tại Hội nghị Trung ương 1 khóa 18 tháng 11/2012, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 3/2013, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại Hội nghị Trung ương 1 khóa 19 tháng 10/2017, ông tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 3/2018, ông tiếp tục được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại Hội nghị Trung ương 1 khóa 20 tháng 10/2022, đồng chí tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: CMG
 
 

 

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sinh năm 1957, quê quán: thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây; tốt nghiệp chuyên ngành Triết học Trường Đại học Bắc Kinh, nghiên cứu sinh tại Trường Đảng Trung ương; gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1975 và từng giữ các chức vụ: Tỉnh trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hải; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thiểm Tây; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Ðồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 16 đến 20; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư khóa 18; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị các khóa 19, 20.

Tại phiên họp toàn thể, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã biểu quyết thông qua dự thảo quyết định về Phương án cải cách bộ máy Quốc vụ viện, tập trung chủ yếu vào 2 lĩnh vực khoa học-cộng nghệ và tài chính-ngân hàng. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ được tối ưu hóa; thành lập Cục Quản lý dữ liệu nhà nước, Tổng cục Giám sát tài chính nhà nước; cải cách hệ thống chi nhánh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC)…

Theo chương trình kỳ họp, trong các ngày 11-12/3, Quốc hội Trung Quốc sẽ quyết định nhân sự Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ và lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc vụ viện, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát nhà nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; biểu quyết, thông qua dự thảo danh sách nhân sự Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên các Ủy ban thuộc Quốc hội. Kỳ họp sẽ bế mạc ngày 13/3 tới.

VĂN DUYÊN