Trong kế hoạch trên, Chính phủ Nhật Bản đã nêu ra chủ trương tiếp tục coi trọng bảo đảm an ninh vũ trụ, tăng cường vai trò và chức năng của Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), hỗ trợ và đào tạo mang tính chiến lược cho các doanh nghiệp trong ngành có năng lực cạnh tranh quốc tế. Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng chủ trương xây dựng chiến lược kỹ thuật vũ trụ nhằm thúc đẩy phát triển và tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực này trong tương lai.

leftcenterrightdel

 Cuộc họp về an ninh vũ trụ diễn ra tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ngày 13-6. Ảnh: Kyodo

Ngoài Kế hoạch cơ bản về vũ trụ, Chính phủ Nhật Bản cũng thông qua “Sáng kiến về an ninh vũ trụ”, trong đó đưa ra 3 trọng tâm thực hiện là mở rộng một cách cơ bản khả năng sử dụng lĩnh vực vũ trụ để đảm bảo an ninh, đảm bảo sử dụng an toàn và ổn định không gian, thúc đẩy tuần hoàn giữa phát triển công nghiệp vũ trụ và đảm bảo an ninh. Bên cạnh đó, nước này cũng hướng tới mục tiêu tham gia Trung tâm vận hành vũ trụ liên hợp do Mỹ, Anh và một số quốc gia điều hành, nhằm giám sát các động thái như gây trở ngại hoặc tấn công vệ tinh quân sự và vệ tinh thương mại, thúc đẩy liên kết với các quốc gia đồng minh trong việc xây dựng các quy tắc mang tính quốc tế có liên quan đến sử dụng vũ trụ.

TTXVN