leftcenterrightdel
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu. Ảnh: Reuters 

“Chúng ta sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào và sẽ xem xét tất cả lựa chọn một cách thực tế khi xây dựng một NSS mới vào cuối năm. NSS sẽ tăng cường cơ bản tiềm lực quốc phòng của chúng ta trong vòng 5 năm tiếp theo”, Bộ trưởng Hamada phát biểu với báo giới. Nhấn mạnh tiềm lực quốc phòng là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh và thể hiện rõ ý chí cũng như khả năng của Nhật Bản với tư cách là một quốc gia hòa bình, Bộ trưởng Hamada khẳng định đánh giá tiềm lực quốc phòng của đất nước khi tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng trở nên nghiêm trọng nhanh chóng là “vô cùng quan trọng”.

VŨ HOÀNG