leftcenterrightdel
Tên lửa Harpoon. Ảnh: Naval Today 

Tháng trước, Nhật Bản đã công bố kế hoạch xây dựng quân đội lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Bước chuyển trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản được triển khai trong bối cảnh nước này và Mỹ quyết tâm củng cố sức mạnh đồng minh, đồng thời phối hợp với đối tác giải quyết các thách thức an ninh đang gia tăng một cách toàn diện.

HÀ LAN