Đây là bức tượng Lênin đầu tiên được dựng lên ở vùng Tây Đức và là một sự kiện rất có ý nghĩa nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản. Phát biểu tại sự kiện trước sự chứng kiến của hơn 1.000 người, Chủ tịch MLDP Gabi Fechtner khẳng định, V.I.Lênin là nhà lãnh đạo thế giới, nhà tư tưởng đi trước thời đại, người tiên phong đấu tranh vì tự do và dân chủ cho quần chúng nhân dân, cho hòa bình và chủ nghĩa xã hội. 

Theo Chủ tịch MLDP Gabi Fechtner, vì không thể tổ chức khánh thành bức tượng đúng kỷ niệm 150 Ngày sinh V.I.Lênin (22-4) do đại dịch Covid-19, buổi lễ trang trọng này đã diễn ra vào đúng Ngày thành lập Đảng MLPD (20-6-1982). Việc khánh thành bức tượng V.I.Lênin sau 38 năm tồn tại và phát triển của MLPD một lần nữa khẳng định sự trung thành của đảng với Chủ nghĩa Mác-Lênin và học thuyết này được áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống hiện nay. Chủ tịch MLPD cũng cho biết trong thời gian tới, đảng có chủ trương dựng thêm bức tượng nhà lý luận chính trị Các Mác bên cạnh tượng Lênin.

TTXVN