Tham dự hội thảo có khoảng 200 đại biểu từ 27 nước ARF, các tổ chức khu vực và quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao và các bộ, ngành có liên quan đến việc thực thi công ước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu khẳng định vai trò quan trọng của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982; đồng thời nhấn mạnh mọi tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982; hợp tác thiện chí, trên cơ sở công ước, sẽ góp phần tăng cường niềm tin giữa các bên, thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã khẳng định Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 là nền tảng pháp lý quan trọng cho hợp tác trong khu vực. Các nước trong khu vực cần chung tay bảo vệ môi trường và sinh vật biển, quản lý nghề cá bền vững, hợp tác tìm kiếm cứu nạn, nghiên cứu khả năng xây dựng một văn kiện khu vực về đối xử nhân đạo với ngư dân.

ĐOÀN CA