Kế hoạch trên được đưa ra trong cuộc họp liên ngành về các vấn đề kinh tế với sự tham dự của các bộ, ngành liên quan và cơ quan quản lý tài chính. Theo đó, gói hỗ trợ sẽ bao gồm các chương trình tài chính, sáng kiến nghiên cứu và phát triển cũng như hỗ trợ hạ tầng cơ sở cho các nhà sản xuất chip, cung cấp vật liệu và các công ty thiết kế chip. Trọng tâm kế hoạch là tạo ra một chương trình hỗ trợ tài chính trị giá 17.000 tỷ won (12,5 tỷ USD) dành riêng cho đầu tư hạ tầng cơ sở tại Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch gia hạn các khoản giảm thuế dự kiến hết hạn vào cuối năm nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư quy mô lớn.

HIỀN MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.