Nước Lào còn đối mặt với những thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, đối tượng phản động trong nước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, quyết đoán của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào đã nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, tập trung sức mạnh, trí tuệ trong sứ mệnh bảo vệ và xây dựng đất nước.

Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, Lào đã giành được nhiều thắng lợi, thành tựu to lớn, quan trọng nhất là Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã tập trung lãnh đạo, triển khai các giải pháp tập trung giải quyết hậu quả của chiến tranh, từng bước đưa đời sống nhân dân trở về trạng thái bình thường; chú trọng mở rộng giáo dục, xóa mù chữ; bảo vệ và phát triển xã hội; nâng cao văn hóa...

leftcenterrightdel
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Ảnh: Tạp chí Cộng sản

Trong giai đoạn đầu bảo vệ và xây dựng đất nước, Đảng Nhân dân cách mạng Lào coi trọng và quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bằng cách đề ra nhiệm vụ, đường lối xây dựng Đảng trong giai đoạn mới: “Xây dựng Đảng phải bắt đầu từ chính trị”; xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư duy, tổ chức; xây dựng Đảng gắn chặt với xây dựng chính quyền hành chính và xây dựng quần chúng.

Xuất phát từ thực trạng đất nước, Đại hội IV (năm 1986) của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã xác định hướng thay đổi mới bắt đầu từ chuyển biến kinh tế, nhất là chính sách kinh tế mới; thừa nhận và sử dụng các ngành kinh tế, kinh tế thị trường, hợp tác cởi mở với nước ngoài trên cơ sở các bên cùng có lợi; chuyển nền kinh tế tự nhiên, bán tự nhiên, tự lực cánh sinh thành nền kinh tế hàng hóa.

Đại hội V, VI, VII, VIII, IX, X, XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào tiếp tục lãnh đạo công tác tổ chức, xây dựng chính sách, đường lối đổi mới bằng việc kiểm tra, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn từng thời kỳ một cách có hệ thống, từ đó xây dựng các chính sách mới toàn diện, đúng chủ trương của Đảng, góp phần phát triển kinh tế đạt được những thành tựu đáng kể và tiếp tục tăng trưởng, ổn định. Tổng sản phẩm quốc nội không ngừng tăng lên, đầu tư tư nhân trong và ngoài nước ngày càng tăng, tiềm năng tài nguyên thiên nhiên được khai thác bền vững...

PHAYLIN BOUNYANG (theo Khaosanpathedlaos)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.