Trong một tuyên bố sau hội nghị với sự tham gia của những người đứng đầu quốc gia, chính phủ và các ngoại trưởng, các bên đã đe dọa áp đặt trừng phạt đối với những người tìm cách cản trở việc tiến hành bầu cử. Tuyên bố chung nêu rõ: "Chúng tôi nhấn mạnh rằng, tất cả các bên liên quan tại Libya cần kiên quyết và nỗ lực để tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 24-12 một cách tự do, công bằng, toàn diện và đáng tin cậy".

Liên hợp quốc cho rằng cuộc bầu cử sắp tới tại Libya có ý nghĩa quan trọng đối với nước này. Sự kiện này có thể mang lại cơ hội mở ra một thời kỳ ổn định cho quốc gia Bắc Phi này, sau nhiều năm bất ổn.

ANH NGUYỄN