Bài viết với tiêu đề “Mối quan hệ Việt Nam - Lào đời đời bền vững”, tờ PathetLao, một ấn phẩm báo in của Thông tấn xã Lào đã trang trọng điểm lại những thành quả cách mạng và thành tựu của nhân dân Việt Nam đạt được trong 78 năm qua và sự đồng hành của nhân dân các dân tộc Lào. Tờ báo viết: Ngày 2-9-1945, tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể nhân dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Sự kiện trọng đại đó là bước ngoặt lịch sử trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
Báo Pathetlao Daily đăng bài viết ca ngợi những thắng lợi và thành tựu của dân tộc Việt Nam trong suốt 78 năm qua, cũng như về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Bài báo khẳng định: Trong suốt 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao…”.

Bài báo đã điểm lại quá trình lịch sử của quan hệ Lào - Việt trong suốt những năm tháng qua, đặc biệt vào ngày 5-9-1962, Lào-Việt Nam đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và ngày 18-7-1977, Việt Nam và Lào đã thỏa thuận ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác nhằm tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Bài báo nhấn mạnh: Trong mỗi chặng đường phát triển và thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được trong suốt 78 năm qua đều có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là tình đoàn kết và sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng đã, đang và sẽ được thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục vun đắp, củng cố, tăng cường và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực.

Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra ngày 1-9, đã đăng bài viết với tiêu đề “Việt Nam kiên định thực hiện Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Bài báo đã điểm lại những thành tựu cách mạng của nhân dân Việt Nam đạt được trong 78 năm qua. Trong đó khẳng định “93 năm qua sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 78 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập, sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 37 năm đất nước Việt Nam kiên trì thực hiện đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng; Việt Nam đã đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng,... đã góp phần tạo dựng một diện mạo mới, xây dựng vị thế mới cho Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện nay nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao, trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, bộ mặt của đất nước và cuộc sống của người dân Việt Nam đều có những thay đổi rõ rệt.

leftcenterrightdel

Báo Pasaxon số ra ngày 1-9 đăng bài mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam.

Bài báo nhấn mạnh: Với mục tiêu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người; đồng thời Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết giữa các quốc gia, trong đó có việc thực hiện tốt các cam kết quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

Ngoài báo in và báo điện tử, trong những ngày vừa qua, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Quốc gia Lào cũng dành nhiều thời lượng để nói về kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Lào.

HUY ĐÔNG (tổng hợp)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.