Tờ El Moudjahid cho rằng đây là sự kiện trọng đại có tầm quan trọng lịch sử, đánh dấu mốc son mới trong sự phát triển của đất nước nói chung và Đảng cộng sản Việt Nam nói riêng.

Theo đó, tư duy và tầm nhìn mới trong việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của Đại hội XIII cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và củng cố vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế.

leftcenterrightdel
El Moudjahid cho rằng đây là sự kiện trọng đại có tầm quan trọng lịch sử, đánh dấu mốc son mới trong sự phát triển của đất nước. Ảnh: elmoudjahid.com.

Người dân Việt Nam rất kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn và mạnh mẽ của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và quốc tế có những diễn biến khó lường, thiên tai, dịch bệnh và nhiều vấn đề thách thức khác.

El Moudjahid khẳng định, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; xác định nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026, định hướng đến năm 2030 - năm đánh dấu 100 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, cũng như tầm nhìn đến năm 2045 - năm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

El Moudjahid cũng đánh giá cao vai trò quyết liệt của Việt Nam trong việc kiểm soát và ngăn chặn dịch Covid-19 và những thành tựu kinh tế của đất nước trong năm vừa qua.

LAM ANH (Theo Elmoudjahid)