Tham dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban soạn thảo; đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ nhất Ban soạn thảo Luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Ảnh: VIỆT TRUNG 

Hội nghị đã thảo luận về quy chế và phương pháp làm việc của Ban soạn thảo; cho ý kiến về việc xây dựng kế hoạch, lộ trình soạn thảo Dự án luật và một số nội dung như tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng luật.

Theo đó, tùy tình hình nhu cầu thực tiễn nhiệm vụ và khả năng, nhu cầu của Việt Nam để đưa ra những đề xuất điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng cho phù hợp; nhất trí đối tượng áp dụng phải bao gồm lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và dân sự; cần điều chỉnh một số mốc thời gian trong lộ trình xây dựng Dự án luật cho phù hợp với khối lượng công việc phải triển khai ở từng giai đoạn, nhằm bảo đảm kịp tiến độ đề ra; tăng cường các hoạt động làm việc chuyên môn và hoạt động nhóm thông qua hội thảo, hội nghị để tiếp thu được nhiều nhất có thể ý kiến đóng góp của các chuyên gia và cơ quan chức năng cho Dự án luật; các quy định trong dự thảo luật phải bảo đảm không tạo ra mâu thuẫn, chồng chéo với quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ và khắc phục được hạn chế trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ liên quan.

leftcenterrightdel
Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo tình hình triển khai xây dựng Dự án luật. Ảnh: VIỆT TRUNG

Đáng chú ý, trong hồ sơ Dự án luật cũng bao gồm Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về quy trình pháp lý cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Qua việc rà soát, đánh giá từng điều khoản cụ thể trong Dự án luật, đối chiếu với các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cho thấy về cơ bản nội dung Dự án luật phù hợp với các văn bản của Đảng, Hiến pháp và quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có thể chế hóa một số nội dung trong các văn bản của Đảng, đồng thời có kế thừa, phát huy các quy định của pháp luật hiện hành qua đánh giá vẫn còn phù hợp.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Phiên họp lần thứ nhất Ban soạn thảo Luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Ảnh: VIỆT TRUNG

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng Dự án luật vì tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, trực tiếp nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đánh giá tích cực tinh thần làm việc khẩn trương của Ban soạn thảo, Tổ biên tập do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng các ý kiến đóng góp chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, bộ, ngành; đề nghị khi xây dựng Dự án luật phải bám sát Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được Bộ Chính trị thông qua, Đề án của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo…

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh vấn đề bảo đảm chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vì đây là hoạt động khó khăn, vất vả, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và rủi ro…; Dự án luật cần đồng bộ và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật hiện hành của Việt Nam nhưng cần phù hợp với các điều ước quốc tế và quy định của Liên hợp quốc.

Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam về cơ bản đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, quá trình triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc mà các quy định hiện hành chưa giải quyết được, nên cần phải nâng lên thành luật. 

Trong đó, một số bất cập đáng chú ý như quy trình, thủ tục triển khai cá nhân, đơn vị tới địa bàn phải thực hiện qua nhiều bước, trình nhiều cấp có thẩm quyền cho ý kiến và xem xét, quyết định. Để bảo đảm thời gian triển khai lực lượng đáp ứng được yêu cầu thì việc rút ngắn quy trình, thủ tục cử lực lượng là vấn đề cấp bách, cần thiết, đặc biệt quy trình rút lực lượng trong trường hợp khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng, trang thiết bị cho lực lượng Việt Nam tại địa bàn.

Việc triển khai thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ còn bất cập, chưa có sự đồng thuận giữa các ban, bộ, ngành liên quan; một số chế độ chính sách còn chưa mang tính ưu tiên, khuyến khích cao, nhất là đối với lực lượng nữ trong khi chính sách của Liên hợp quốc khuyến khích và yêu cầu quốc gia cử quân tăng tỷ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nhằm tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng; củng cố sự đồng thuận chính trị và ủng hộ của xã hội đối với chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp hiệu quả vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục hạn chế, bất cập trong thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, vững chắc, thuận lợi cho việc triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

MỸ HẠNH 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.