Hai bên bày tỏ vui mừng với việc quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp xúc song phương với Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tsuchimichi Akihiro.

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn được duy trì và thúc đẩy, nhất là trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, quân y, đào tạo, Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương….

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể, thực chất, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua các dự án hợp tác sử dụng vốn vay ODA, các gói viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản; nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển; tiếp tục tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về Gìn giữ hòa bình chu kỳ 2021-2023…

Tin, ảnh: THU TRANG (từ Phnom Penh, Campuchia)