Chủ đề của Hội nghị AAPTC lần này là “Đi đầu đổi mới: Hành động của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ủng hộ Sáng kiến Hành động vì hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa bình LHQ”.

Lễ ký Tuyên bố chung diễn ra vào sáng 9-6. 

Trong 3 ngày làm việc, các đại biểu đã tiến hành các phiên họp toàn thể, thảo luận chung và thảo luận nhóm với những nội dung chủ đề chính như: Sự tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam; những phát triển mới của AAPTC; những yêu cầu, thách thức đối với việc nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện và hoạt động GGHB LHQ theo Sáng kiến Hành động vì hòa bình của LHQ; báo cáo cập nhật của từng trung tâm GGHB trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; tăng cường sự tham gia của nữ giới trong hoạt động GGHB LHQ; đánh giá các biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ GGHB LHQ; xác định phương thức, xây dựng kế hoạch huấn luyện nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ chia sẻ nguồn lực huấn luyện trong khu vực...

Hội nghị cũng nhất trí thông qua và lưu hành các văn kiện quan trọng, bao gồm Tuyên bố chung, Thông cáo chung và Điều lệ sửa đổi bổ sung của hiệp hội.

Quang cảnh lễ bế mạc. 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và tinh thần làm việc trách nhiệm của các đại biểu, qua đó tạo nên thành công của hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng phát biểu tại buổi lễ. 

Hội nghị đã tạo ra một diễn đàn chính thức và quan trọng để các nước thành viên AAPTC cập nhật về sự phát triển của hiệp hội, chia sẻ các bài học kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều chỉnh lại cam kết và nguồn lực của các nước để đáp ứng những yêu cầu và thách thức trên thực địa phái bộ trong quá trình chuẩn bị, huấn luyện, triển khai, chỉ huy và kiểm soát lực lượng, tăng cường an ninh hơn nữa cho lực lượng mũ nồi xanh đang làm nhiệm vụ GGHB LHQ cũng như thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh, Sáng kiến Hành động vì hòa bình (A4P) và Sáng kiến Hành động vì hòa bình mở rộng (A4P+) của LHQ.

Hội nghị cũng ưu tiên các chiến lược và kế hoạch chung, hướng tới mục tiêu thúc đẩy các sáng kiến, cải tiến và các biện pháp nâng cao năng lực nhằm ứng phó với các thách thức hiện nay và nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Thiếu tướng Abu Saleh Mohammad Ridwanur Rahman phát biểu tại buổi lễ. 

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Abu Saleh Mohammad Ridwanur Rahman, Trưởng ban Thư ký AAPTC đánh giá cao công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam, nhấn mạnh đây là một sự kiện lý tưởng để mở ra các mối quan hệ mới và củng cố sự hợp tác giữa các thành viên, khuyến nghị các bên cần tiếp tục chủ động hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu lớn hơn của nhân loại và hòa bình thế giới.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng chuyển giao cờ AAPTC cho đại diện Australia. 

Tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng đã trao giấy chứng nhận cho các đại biểu, đồng thời chuyển giao cờ AAPTC và vai trò Chủ tịch AAPTC 2023 cho đại diện Australia.

Tin, ảnh: VĂN HIẾU