Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, vì sao nội dung xây dựng tiềm lực CT-TT lại được đặt lên hàng đầu trong xây dựng KVPT của Quân khu 3 hiện nay?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn: Tiềm lực CT-TT là yếu tố đặc biệt quan trọng trong các tiềm lực tạo nên sức mạnh của KVPT. Quân khu 3 là địa bàn chiến lược, hướng phòng thủ trọng yếu phía Đông Bắc của đất nước. Vì thế, các thế lực thù địch, bất mãn chính trị tăng cường móc nối với bọn phản động bên ngoài để chống phá cách mạng nước ta. Chúng triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhen nhóm tổ chức các hoạt động gây rối, kích động biểu tình nhằm gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tác động mặt trái của kinh tế thị trường đã ảnh hưởng đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, ảnh hưởng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn.

Hiểu rõ tầm quan trọng đó, Cục Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, BTL Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành ủy, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, nhằm chủ động chuẩn bị tiềm lực CT-TT, coi đây là yếu tố quan trọng, đặt lên hàng đầu trong xây dựng KVPT của quân khu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ứng phó với mọi thủ đoạn của kẻ thù khi chiến tranh xảy ra.

PVVậy, kết quả đạt được trong xây dựng tiềm lực CT-TT ở Quân khu 3 như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn: Những năm qua, công tác xây dựng KVPT đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là xây dựng tiềm lực CT-TT, "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; thế trận phòng thủ được tăng cường… Đạt được kết quả đó có nhiều yếu tố, trong đó Cục Chính trị đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, BTL quân khu và triển khai cho các cơ quan chức năng quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cục Chính trị Quân khu có chương trình phối hợp hành động với ban, ngành các tỉnh, thành phố triển khai các mặt công tác, coi trọngtrọng xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tổ chức đảng, chính quyền, xây dựng LLVT vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; điều hành hoạt động QS, QP hiệu quả. Làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...

Phát huy vai trò “đội quân công tác”, LLVT quân khu luôn bám sát cơ sở, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo”, hằng năm LLVT quân khu huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng vạn ngày công DQTV tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; tiềm lực, thế trận KVPT ngày càng được củng cố, tăng cường; chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Kiểm tra vũ khí trang bị ở Lữ đoàn 242 (Quân khu 3). Ảnh: HỒNG VIỆT

PVXin đồng chí cho biết về những giải pháp tăng cường tiềm lực CT-TT trong xây dựng KVPT thời gian tới?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn: Thời gian tới, Cục Chính trị tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, BTL Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ với các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Thường xuyên chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT quân khu. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội, giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Chủ động đấu tranh với quan điểm, nhận thức sai trái; phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, hành vi thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở từng địa phương và trên toàn địa bàn quân khu. Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong KVPT ngày càng vững chắc.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

KHÁNH CHI (thực hiện)