Ngày đầu thành lập, lực lượng VTQS còn rất mỏng, phương tiện thiếu thốn, thô sơ, cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổ chức vận tải... Song, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải coi công tác vận tải là một chiến dịch quan trọng. Ta phải cố gắng làm sao thắng cho được chiến dịch đó để mở đầu cho các chiến dịch khác”, bộ đội vận tải đã sử dụng linh hoạt các hình thức vận chuyển từ thô sơ đến hiện đại, từ đường bộ, đường thủy đến đường sắt, cơ động thần tốc lực lượng, vũ khí, trang bị cho các chiến trường, góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và chỉ huy Cục Vận tải tham quan sáng kiến cải tiến kỹ thuật các đơn vị vận tải. Ảnh: TIẾN PHONG.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ngành VTQS lại tiếp tục đi đầu trong thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, như: Khắc phục hậu quả chiến tranh; thu hồi hàng hóa, chiến lợi phẩm; giải tỏa cảng biển, vận chuyển bộ đội; vận chuyển phục vụ xây dựng và phát triển đất nước... Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên, ngành VTQS được tổ chức theo 3 cấp: Chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; từng bước đồng bộ, đổi mới trang bị, phương tiện vận tải. Trong những năm qua, ngành tiếp tục đẩy mạnh xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; hoàn thành tốt công tác vận tải, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với quân đội nói chung, ngành VTQS nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Vận tải xác định tiếp tục chỉ đạo toàn ngành triển khai tích cực, đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm xây dựng ngành vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Cục Vận tải làm tốt công tác tham mưu với Tổng cục Hậu cần và Bộ Quốc phòng về công tác VTQS đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho quân đội làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu. Trong đó tập trung nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch, xây dựng các cơ sở, đơn vị vận tải trên từng vùng, miền, hướng chiến lược; đề xuất xây dựng tổ chức, biên chế ngành theo hướng “tinh, gọn, thống nhất” ở cả 3 cấp, ưu tiên phát triển lực lượng vận tải chiến lược, chiến dịch và các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng mới thành lập, nhất là trên các hướng, địa bàn, vùng biển, đảo quan trọng.

Bên cạnh đó, ngành VTQS tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực vận tải chất lượng cao; tăng cường huấn luyện tại chức... góp phần tạo nguồn, từng bước bổ sung, cân đối cán bộ, nhân viên vận tải toàn quân. Cục Vận tải cũng sẽ chủ động tham mưu với Tổng cục Hậu cần và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cấp đẩy mạnh quản lý, xây dựng tiềm lực và thế trận vận tải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chú trọng xây dựng tiềm lực, thế trận vận tải trong các khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vận tải dự bị động viên; nắm chắc lực lượng, phương tiện vận tải của các thành phần kinh tế, sẵn sàng huy động khi có nhu cầu.

Một biện pháp quan trọng khác cần phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vận tải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, tay nghề theo từng vị trí công tác; chú trọng đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện quân sự, huấn luyện toàn diện gắn với huấn luyện chuyên sâu; tăng cường huấn luyện bảo đảm an toàn giao thông. Thông qua diễn tập nâng cao khả năng cơ động, giải tỏa nhanh hàng hóa, bảo đảm vận tải cho các loại hình, hình thức tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; huấn luyện làm chủ và khai thác hiệu quả các trang bị, phương tiện vận tải hiện có, nhất là phương tiện vận tải thế hệ mới, hiện đại; nâng cao năng lực tư duy quân sự, trình độ tham mưu tác chiến, chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, nhân viên vận tải.

Nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả vận tải trong tình hình mới, Cục Vận tải tiếp tục đề xuất thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng và từng bước đổi mới các loại phương tiện vận tải theo hướng hiện đại, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với từng cấp, khả năng ngân sách, yêu cầu phát triển của quân đội, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật để giữ tốt, dùng bền vũ khí, trang bị.

Thực hiện chủ trương đổi mới công tác bảo đảm hậu cần, ngành VTQS tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức vận tải theo hướng tăng cường phân cấp vận tải một cách linh hoạt và phát huy thế mạnh của nền kinh tế thị trường để thực hiện xã hội hóa vận chuyển một số hàng hóa thông dụng; nghiên cứu, phát triển phương thức huy động phương tiện vận tải trong tác chiến, xây dựng lực lượng, thế trận vận tải; từng bước triển khai mạng thông tin vận tải toàn quân để thuận tiện tra cứu, chỉ huy, điều hành, theo dõi, quản lý các phương tiện trong vận chuyển.

Cùng với đó, ngành VTQS tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và Cuộc vận động 50; qua đó phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy toàn ngành vươn lên thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN ĐIỀU (Cục trưởng Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần)