Vì thế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, thủ trưởng BTMHQ xác định phải tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội, gắn với việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) để làm nòng cốt trong Phong trào TĐQT của đơn vị”.

Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc BTMHQ đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ thấy rõ được vị trí, vai trò, động lực, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của ĐHTT trong Phong trào TĐQT. BTMHQ đã lựa chọn xây dựng được ĐHTT tiêu biểu, từng mặt, từ đó khơi dậy ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, học tập và làm theo ĐHTT, vươn lên thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên Đoàn Đo đạc, Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển trao đổi dữ liệu xây dựng hải đồ. Ảnh: DƯƠNG HÀ

Các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đã thực hiện bước đi, hình thức và cách làm phù hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc ở cả 3 khâu: Phát hiện, xây dựng và nhân rộng ĐHTT. Trước mỗi đợt thi đua, các đơn vị đã định hướng tiêu chí lựa chọn ĐHTT toàn diện và ĐHTT trên từng lĩnh vực, trong đó tập trung vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, công tác ở nơi khó khăn, biển, đảo, vùng xa. BTMHQ kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân rộng ĐHTT trong các phong trào thi đua với ĐHTT trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Đồng thời, tạo điều kiện, môi trường để ĐHTT “tôi luyện”, khẳng định mình trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp hoặc tham gia những hội thi, hội thao. Bên cạnh đó, coi trọng công tác sơ, tổng kết, bình xét khen thưởng kịp thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ, bảo đảm ĐHTT thực sự là những tập thể, cá nhân xuất sắc, xứng đáng được suy tôn.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp, từ năm 2014 đến nay, BTMHQ đã có nhiều ĐHTT tiêu biểu, như: Đoàn Đo đạc, Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển; Phòng Tác chiến; Đại úy Trần Thị Trúc Linh, cán bộ của Trung tâm Thể dục-Thể thao Quốc phòng 5; cùng hàng trăm tập thể, cá nhân khác được khen thưởng.

CHÂU TÚ ANH