Nổi bật là BTM đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng TCKT, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), tập trung mọi nguồn lực bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế.

Trong quá trình phát triển, với tên gọi thay đổi ở từng thời kỳ, song tổ chức lực lượng của BTM TCKT từng bước hoàn thiện, bảo đảm liên tục, làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. BTM TCKT đã tham mưu, chỉ đạo ngành thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp quản, thu hồi, sửa chữa, cấp phát bổ sung VKTBKT theo yêu cầu của BQP; chỉ đạo sản xuất, sửa chữa VKTBKT tại các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng và nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt hiệu suất cao; xây dựng hệ thống nhà trường, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác kỹ thuật (CTKT). Đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng TCKT chỉ đạo triển khai xây dựng tổ chức ngành kỹ thuật, nhất là cơ quan quản lý kỹ thuật ở từng cấp theo yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tổ chức lực lượng và sự phát triển VKTBKT của quân đội trong từng giai đoạn cách mạng.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm sửa chữa xe máy tại Quân đoàn 1. Ảnh: TRUNG KIÊN

Đặc biệt, BTM TCKT đã chuẩn bị nội dung báo cáo Đảng ủy và Thủ trưởng TCKT trình Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTƯ) ban hành Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 về "Lãnh đạo CTKT trong tình hình mới". Đây là nghị quyết chuyên đề quan trọng đầu tiên của QUTƯ lãnh đạo về CTKT, khẳng định sự đánh giá đúng đắn thực trạng và sự quan tâm sâu sắc của QUTƯ, BQP đối với CTKT. Thực hiện Nghị quyết 382, BTM TCKT đã xây dựng và báo cáo 2 dự án, 7 đề án, 22 kế hoạch và đề án kiện toàn tổ chức TCKT; hoàn thiện một bước hệ thống lý luận ngành; đề xuất đồng bộ, toàn diện công tác tổ chức lực lượng, hoạt động của ngành kỹ thuật quân đội trong thời kỳ mới, làm cơ sở quản lý, chỉ huy, chỉ đạo thực hiện CTKT đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, trong điều kiện VKTBKT quân đội có sự phát triển nhanh chóng, BTM TCKT chủ động đề xuất với BQP tổ chức hội thảo, hội nghị đánh giá yêu cầu và khả năng làm chủ và bảo đảm kỹ thuật; báo cáo với Chính phủ nâng trần ngân sách kỹ thuật, tạo điều kiện duy trì khả năng và sức mạnh chiến đấu của VKTBKT thế hệ mới, có ứng dụng công nghệ cao.

BTM TCKT làm tốt chức năng quản lý, chỉ đạo CTKT, công tác tham mưu kỹ thuật toàn quân và xây dựng ngành. Tập trung xây dựng và trình BQP ban hành Điều lệ CTKT, Điều lệ Công tác tham mưu kỹ thuật, Hướng dẫn CTKT và nhiều văn bản pháp quy xây dựng ngành. BTM làm tốt chức năng Cơ quan Thường trực và chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (CVĐ 50) và tổ chức xây dựng điểm, xây dựng mô hình mẫu các dạng loại đơn vị kỹ thuật trong toàn quân. Chỉ đạo các chuyên ngành thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao và nhiều biện pháp hiệu quả khác trong toàn quân. Nhờ đó, BTM đã góp phần quan trọng cùng toàn quân duy trì khả năng SSCĐ của VKTBKT, xây dựng nền nếp chính quy ngành với sự tiến bộ vượt bậc trong các năm qua.

BTM TCKT đã chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức điều hành các mặt công tác tác chiến, tổ chức lực lượng, huấn luyện, thông tin, cơ yếu, kỹ thuật nội bộ... nhằm duy trì khả năng SSCĐ, chiến đấu, huấn luyện và công tác của các cơ quan, đơn vị trong TCKT. Quản lý, chỉ huy, xây dựng các cơ quan, đơn vị thuộc quyền hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, nhiệm vụ của BTM TCKT tiếp tục phát triển, mở rộng. Để xây dựng BTM ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng BTM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất điều chỉnh tổ chức ngành kỹ thuật phù hợp; nghiên cứu, áp dụng các phương thức bảo đảm kỹ thuật tiên tiến cho VKTBKT thế hệ mới. Đẩy mạnh công tác huấn luyện nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn CTKT; nâng cao một bước chất lượng xây dựng chính quy ngành kỹ thuật. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng tập huấn, diễn tập, hội thi, hội thao và thi nâng bậc thợ kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ huy, quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng VKTBKT. Tiếp tục làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh thực hiện CVĐ 50 theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong quân đội và các ngành, các cấp.

Phát huy những thành tích đạt được, BTM TCKT tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tô thắm truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” của TCKT và ngành kỹ thuật quân đội, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Qua 45 năm xây dựng, phát triển, với những thành tích xuất sắc, BTM TCKT đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (1 hạng Nhì, 2 hạng Ba); 1 Cờ thi đua và 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 Cờ thưởng của Quân ủy Trung ương và 6 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 1 Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thiếu tướng TRẦN MINH ĐỨC (Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật)