Thời gian qua, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) nói chung, trong đó có nhiệm vụ BĐKT xe-máy, Cục Xe-Máy phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức như: Chủng loại xe-máy đa dạng, đã qua sử dụng lâu năm, thiếu đồng bộ, xuống cấp. Nguồn ngân sách bảo đảm chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế. Yêu cầu nhiệm vụ quân đội đòi hỏi ngày càng cao theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại... Song với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, Đảng ủy Cục Xe-Máy và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đúng đắn, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy, chỉ huy cục đã tập trung trí tuệ tập thể, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), TCKT về công tác bảo đảm trang bị (BĐTB), BĐKT xe-máy và thực hiện quy hoạch trang bị xe-máy trong quân đội đến 2025 và những năm tiếp theo. Xây dựng, triển khai Đề án mua sắm trang bị xe-máy quân sự; Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho xe-máy cấp chiến lược giai đoạn 2018-2025 và các năm tiếp theo; triển khai có chiều sâu các chương trình thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTƯ) “Về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới”. Hoàn thành tốt kế hoạch cải tiến, diesel hóa xe ô tô quân sự giai đoạn 1; tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu cấp BQP. Tham mưu, đề xuất và được Bộ trưởng BQP đồng ý chủ trương xây dựng đề án lắp ráp xe quân sự, xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của ngành và công tác bảo đảm ATGT trong quân đội.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Xe-Máy kiểm tra, động viên thí sinh tham gia Hội thi thợ sửa chữa xe giỏi ngành Xe-Máy Quân chủng Hải quân. Ảnh: VIỆT ANH

Cùng với đó, Đảng ủy Cục Xe-Máy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc tổ chức tiếp nhận, cấp phát, bảo dưỡng, niêm cất trang bị xe-máy và vật tư kỹ thuật (VTKT) xe-máy bảo đảm nhanh, gọn, thuận tiện; rà soát, sắp xếp mặt bằng công nghệ, tổ chức lực lượng nhằm nâng cao năng lực sửa chữa xe-máy, sửa chữa xe ô tô thế hệ mới; kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô quân sự và đo lường chất lượng đối với xe-máy quân sự, VTKT; nghiệm thu xe-máy nhập khẩu và xe-máy sau sửa chữa. Đồng thời, chỉ đạo ngành Xe-Máy toàn quân quản lý, khai thác tốt vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) có trong biên chế, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Duy trì có nền nếp các chế độ công tác, thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất và đồng bộ xe chuyên dùng quân binh chủng, xe chỉ huy tác chiến và xe thu hồi dự trữ cho tác chiến theo đúng quy trình, quy định. Đầu tư củng cố, nâng cấp, bảo đảm trang thiết bị cho các cơ sở bảo đảm kỹ thuật, các phương tiện bảo dưỡng sửa chữa cơ động nhằm nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định VKTBKT; triển khai sửa chữa lớn VKTBKT tại các nhà máy, xí nghiệp và các xưởng khu vực theo kế hoạch; sửa chữa trên các đảo theo chu kỳ... BĐKT kịp thời cho VKTBKT làm nhiệm vụ: Huấn luyện, SSCĐ, A2, phòng chống lụt bão, thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xây dựng công trình chiến đấu và các sự kiện trọng đại của đất nước. Với những kết quả và thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Cục Xe-Máy vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cờ thi đua, 3 bằng khen; BQP tặng 2 cờ thi đua, 6 bằng khen; Ủy Ban ATGT Quốc gia tặng 2 cờ thi đua và 1 bằng khen…

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, QUTƯ, BQP, TCKT về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và CTKT, phát huy truyền thống “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, Đảng ủy, chỉ huy Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số vấn đề cốt yếu: Làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng TCKT, QUTƯ, BQP nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương và các đề án, kế hoạch bảo đảm VKTBKT và công tác bảo đảm trật tự ATGT trong toàn quân; xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về CTKT xe-máy bao gồm: Ô tô, trạm nguồn, kỹ thuật công binh và kỹ thuật tăng thiết giáp; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ, lái xe, thợ sửa chữa khai thác, sửa chữa tốt số trang bị xe-máy hiện có và từng bước làm chủ kỹ thuật, công nghệ xe-máy hiện đại…

Đại tá NGUYỄN MINH TUẤN - Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Xe-Máy