leftcenterrightdel
Tuổi trẻ Đại đội 2, Tiểu đoàn 15 đọc báo trong giờ nghỉ giải lao. 
leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141 thi đấu vật tay sau giờ huấn luyện. 
leftcenterrightdel
Tuổi trẻ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 209 chơi đá cầu. 
leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn phòng không 16, Trung đoàn 165 tổ chức văn nghệ “cây nhà lá vườn”. 

Chùm ảnh của HƯƠNG THẢO