QĐND - Sáng 10-12, Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ quân sự tổ chức hội thảo khoa học đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ môi trường trong quân đội giai đoạn 2005-2009, định hướng đến năm 2015.

Giai đoạn 2005-2009, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Gần 170 công trình, giải pháp công nghệ môi trường đã được các đơn vị triển khai có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực xử lí nước thải, khí thải, chất thải rắn phát sinh trong sản xuất quốc phòng, trong bảo đảm hậu cần, bảo đảm kỹ thuật; xử lí nước sinh hoạt cho bộ đội; xử lí nước thải, chất thải rắn nguy hại trong các bệnh viện quân y...

Thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, ứng dụng công nghệ môi trường để xử lí triệt để các loại khí thải, nước thải, chất thải rắn phát sinh trong hoạt động quân sự; đưa nội dung bảo vệ môi trường thành điều kiện bắt buộc trong xét duyệt các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất...

TRUNG KIÊN