Nhìn lại năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, với sự đồng lòng và quyết tâm rất cao, toàn quân đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành đặc biệt xuất sắc. Chất lượng huấn luyện của từng đơn vị trong toàn quân ngày càng được nâng cao, sát với điều kiện tác chiến; khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt; tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đón chiến sĩ mới về đơn vị và làm công tác chuẩn bị huấn luyện chu đáo... Nhiều nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá rất cao, như: Tổ chức và tham gia các hoạt động, hội thi, hội thao quốc tế đạt thành tích xuất sắc; giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, dịch bệnh; chủ động triển khai các giải pháp góp phần phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng... Đặc biệt, trên tinh thần quốc tế trong sáng và cao cả, thể hiện rõ vai trò Việt Nam là bạn, là đối tác, là thành viên tin cậy và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, cũng như hỗ trợ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất đã chứng tỏ được năng lực, trình độ, thể hiện rõ khả năng chuyên môn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và QĐND Việt Nam, được bạn bè quốc tế mến phục.

leftcenterrightdel
Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện tại Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.  

 

Những kết quả nêu trên chính là minh chứng sinh động nhất, thiết thực nhất về chất lượng huấn luyện, rèn luyện và tinh thần sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam.

Năm 2023, năm bản lề trong chặng đường 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Theo đó, cùng với phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy, tham gia các nhiệm vụ, đòi hỏi toàn quân phải có sự nỗ lực phấn đấu cao hơn với tính chủ động và thể hiện sự sáng tạo nhiều hơn. Vì vậy, toàn quân phải tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; đặc biệt là Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Chỉ lệnh huấn luyện năm 2023 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Từng cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cả về tư tưởng, tinh thần và vật chất để bước vào huấn luyện đạt hiệu quả cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu.

Đặc biệt, trong tổ chức huấn luyện, mỗi đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ không những phải nắm chắc nguyên tắc, vận dụng linh hoạt kinh nghiệm chiến đấu của cha ông ta, mà còn phải biết phân tích tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung huấn luyện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn hiện nay, nhất là trong sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các hình thức tác chiến hiện đại đang diễn ra trên thế giới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấy rõ được mục tiêu của việc nâng cao chất lượng huấn luyện chính là sự chuẩn bị đầy đủ nhất, chủ động nhất để bảo đảm toàn quân luôn có trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng môi trường hòa bình để đất nước phát triển thịnh vượng, bền vững.

Từng cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nghiêm túc, nhìn thẳng vào thực tế để khắc phục bằng được những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức huấn luyện và rèn luyện. Quyết liệt nâng cao chất lượng huấn luyện phải luôn gắn với rèn luyện thể lực, thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn; tự giác phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ vững bản chất, truyền thống của Quân đội, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng nặng nề. Năm huấn luyện 2023 đã tới, với ý nghĩa to lớn và giá trị thiết thực; với truyền thống và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, bằng trách nhiệm và tình cảm, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ, chắc chắn toàn quân sẽ đoàn kết, đồng lòng hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ.

QĐND Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, nâng cao chất lượng huấn luyện chính là điều kiện hàng đầu để Quân đội "tinh, gọn, mạnh", hoàn thành tốt sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

QĐND