leftcenterrightdel
Quang cảnh tọa đàm. 
Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số địa phương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn gửi tham luận về tọa đàm. Cùng dự tọa đàm có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập và đại diện chỉ huy các phòng, ban của Báo QĐND.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND phát biểu khai mạc tọa đàm. 

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh, việc tổ chức Tọa đàm “Kết hợp kinh tế với quốc phòng- nhiệm vụ chiến lược lâu dài” nhằm góp phần quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh đến với mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Tọa đàm cũng sẽ trao đổi, phân tích, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, những nội dung chủ yếu, cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh; khẳng định hiệu quả, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó tạo nhận thức chung về hành động, trách nhiệm của nhân dân, cán bộ, đảng viên và LLVT về nhiệm vụ của quân đội trong việc tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự và phát biểu tham luận tại tọa đàm. 
Các tham luận tại tọa đàm sẽ làm rõ vấn đề quân đội cần phải làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh, một nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho quân đội; đồng thời đề cập đến trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ để quân đội thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh; phản bác mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với quân đội trên lĩnh vực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, tọa đàm cũng sẽ xác định, làm rõ các đơn vị được giao nhiệm vụ trên lĩnh vực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh cần phải làm gì để không bị tụt hậu, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn, không ngừng lớn mạnh trong thời kỳ hội nhập.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về buổi tọa đàm.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ