Những năm gần đây, phương thức quản trị, điều hành của Nhà máy Z131 đã có rất nhiều đổi mới; đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị công nghệ, nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới, đầu tư về đội ngũ nguồn nhân lực và đặc biệt là đổi mới trong công tác quản lý, áp dụng các phương pháp quản trị DN theo hướng hiện đại. Nhà máy Z131 đã thực hiện quyết liệt, triệt để và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015; phương pháp “5S”, “Kaizen”, đánh giá hiệu suất lao động, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, tự động hóa trong sản xuất…

Chia sẻ về những phương pháp quản lý mới được nhà máy áp dụng thành công trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Nhà máy Z131 bày tỏ: Bản chất của đổi mới phương pháp quản lý, quản trị là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của DN. Để hướng đến mục tiêu này phải có mô hình, phương thức quản trị hiện đại phù hợp với đặc thù của một nhà máy sản xuất quốc phòng. Ngay từ chủ trương lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy Z131 đã xác định đổi mới theo nguyên tắc những gì cũ, lạc hậu, gây cản trở, không hiệu quả thì phải điều chỉnh, thay đổi để thích nghi; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ duy trì năng lực sản xuất vũ khí, nâng cao năng suất chất lượng để sẵn sàng chuyển trạng thái SSCĐ. Đổi mới, sáng tạo để cải tiến mẫu mã, thêm các sản phẩm mới và thích ứng với sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. 

leftcenterrightdel
Dây chuyền sản xuất cơ khí tại Xí nghiệp Cơ khí - Nhà máy Z131.

Đổi mới mô hình quản lý, trước tiên xuất phát từ yêu cầu tiết kiệm, giảm chi phí đầu vào vật tư, giá cả cạnh tranh, tổ chức sản xuất khoa học hợp lý. Nhà máy Z131 đã áp dụng từ rất sớm mô hình quản lý theo phương pháp “5S” của Nhật Bản. Đây là những mô hình quản lý không mới, áp dụng nhiều trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với Nhà máy Z131, những năm qua, đơn vị đã triển khai rất nghiêm túc, triệt để phương pháp 5S; thường xuyên có đánh giá, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật. Từ đó, năng suất, chất lượng sản phẩm, ý thức người lao động và an toàn lao động được nâng lên rõ rệt. 

Bên cạnh đó, nhà máy áp dụng phương pháp Kaizen (sự cải tiến liên tục) rất nghiêm túc thành một quy trình chuẩn mực, giúp hình thành thói quen trong ý thức cải tiến của tập thể nhà máy. Với phương châm “thay đổi để tốt hơn”, Đảng ủy, ban giám đốc nhà máy thường xuyên lãnh đạo, giáo dục, động viên người lao động tích cực sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; kết hợp chặt chẽ quyền lợi của người lao động với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Mỗi sáng kiến, ý tưởng của người lao động khi được áp dụng triển khai trong thực tiễn đều được nhà máy khen thưởng xứng đáng. Giai đoạn 2015-2020, phong trào sáng kiến, cải tiến thường xuyên được phát huy với 2.686 giải pháp, sáng kiến được áp dụng, giá trị làm lợi hơn 14,75 tỷ đồng; nghiên cứu, đưa vào sản xuất 28 sản phẩm mới có hàm lượng khoa học cao, có giá trị kinh tế, tạo được uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

leftcenterrightdel
Dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương chất lượng cao - Xí nghiệp 3, Nhà máy Z131.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, ban giám đốc nhà máy thực hiện triệt để việc thể chế hóa các quy định ở tất cả các khâu, các bước của quá trình hoạt động. Nhà máy đã rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định và ban hành bằng văn bản chính thức để tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện theo quy chế, quy định. Rà soát, chấn chỉnh lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật (định mức vật tư, nhân công, lao động) để giảm chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Đại tá Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 khẳng định: Đảng ủy, ban giám đốc nhà máy xác định, trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng chính là xây dựng thương hiệu “mềm” cho doanh nghiệp. Do vậy, những năm qua, cùng với xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, cơ sở hạ tầng khang trang, văn minh hiện đại, quan tâm đến phúc lợi xã hội của người lao động; lãnh đạo, chỉ huy nhà máy tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chú trọng xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dựng quy chế trong quan hệ khách hàng và trách nhiệm với sản phẩm của mình làm ra... Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh cũng chính là tạo nền tảng để đổi mới về quản lý, quản trị DN.

Với những bước đi quyết liệt và đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, điều hành, giai đoạn 2015-2020, Nhà máy Z131 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm. Các chỉ tiêu tăng trưởng bình quân hằng năm từ 8-10%; trong đó, năm 2019, doanh thu nhà máy đạt trên 1.500 tỷ đồng, bằng 164,8% so với năm 2015.

Bài và ảnh: ĐÔNG HẢI