Đó là khẳng định của Đại tá Lê Hồng Thắng, Chính ủy Sư đoàn 395 (Quân khu 3) khi trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Hồng Thắng, Chính ủy Sư đoàn 395. 

Phóng viên (PV): Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng khơi dậy tinh thần hăng hái của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ. Làm thế nào để lan tỏa và thấm sâu ý nghĩa đó vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, thưa đồng chí?

 Đại tá Lê Hồng Thắng: Xác định vị trí, ý nghĩa quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản, chỉ đạo của trên về công tác thi đua, khen thưởng, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ thi đua đúng đắn, đoàn kết, quyết tâm cao trong tổ chức triển khai thực hiện.

Chỉ huy các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ trong từng năm, từng thời điểm để đề ra nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo và tổ chức phát động, đăng ký, giao ước thi đua, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp. Đơn vị tổ chức phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng hằng năm và đợt thi đua cao điểm, đột kích hướng vào kỷ niệm những ngày lễ lớn và thực hiện những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, qua đó khích lệ cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.               

 PV: Để thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Sư đoàn đã hướng vào những mô hình, việc làm cụ thể gì, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Hồng Thắng: Mỗi mô hình, phần việc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng đều xác định nội dung, chỉ tiêu, cách thức tiến hành và kết quả cụ thể phù hợp với từng đối tượng, cơ quan, đơn vị thực hiện. Nhiều mô hình thi đua trong Sư đoàn 395 hướng tới nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đem lại hiệu quả cao, như các mô hình: “Đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu giỏi”, “Kíp trực giỏi”, “Vọng gác thanh niên”…

Thi đua thực hiện “Mỗi năm một đề tài, mỗi cán bộ một sáng kiến”, Sư đoàn có 371 sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện được công nhận, trong đó có 26 sáng kiến, cải tiến được Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 công nhận và khen thưởng, được áp dụng vào thực tế huấn luyện. Công tác thi đua trong huấn luyện ở các đơn vị với các mô hình:  “Luyện hay, bắn giỏi”; “Rèn cán, rèn binh, rèn mình, rèn chiến sĩ”, “Đại đội huấn luyện giỏi”, “Giờ học tự quản của thanh niên”, “Đôi bạn cùng tiến”… tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp và đi vào chiều sâu, thực chất, vững chắc.

leftcenterrightdel
Đơn vị tổ chức tốt các hoạt động thi đua, cổ động trên thao trường. 

PV: Theo đồng chí, làm thế nào để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong tập thể quân nhân?

Đại tá Lê Hồng Thắng: Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến của sư đoàn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả, có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Trong đó, khâu xác định tập thể, cá nhân có khả năng, thế mạnh để đưa vào kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến được tiến hành đồng bộ, trên cơ sở đánh giá khách quan các mặt liên quan.

Cùng với triển khai xây dựng điển hình tiên tiến, sư đoàn luôn coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, trên các phương tiện mạng xã hội, tọa đàm, diễn đàn về những tấm gương sáng, người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi, hội thao, cách làm, mô hình mới sáng tạo, hiệu quả... Qua đó, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiến tiến trong sư đoàn đã phát huy hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Bộ đội tích cực thi đua, giành thành tích cao trong hội thao thể dục - thể thao. 

 

leftcenterrightdel
Hoạt động văn hóa văn nghệ động viên tinh thần hăng hái thi đua của bộ đội. 

PV: Khen thưởng sẽ tạo động lực để kích thích tinh thần hăng hái thi đua. Công tác đó được thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đại tá Lê Hồng Thắng: Công tác khen thưởng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng quy trình thủ tục, nguyên tắc. Duy trì chặt chẽ và tích cực đổi mới việc đánh giá, bình xét khen thưởng bảo đảm công bằng, công khai, kịp thời trong khen thưởng; tập trung hướng công tác khen thưởng vào các đơn vị cơ sở, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, trong diễn tập, hội thi, hội thao. Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2019 đến nay, toàn sư đoàn có 866 lượt tập thể và hơn 6.100 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là những bông hoa tươi đẹp làm phong phú và rạng rỡ thêm “Vườn hoa Quyết thắng” của sư đoàn.

leftcenterrightdel

Sư đoàn 395 khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng. 

PV: Thưa đồng chí, với tinh thần thi đua không ngừng nghỉ, phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn nữa, công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn cần tập trung thực hiện những biện pháp gì?

Đại tá Lê Hồng Thắng: Để tạo đột phá trong thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn tiếp tục quán triệt những quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp nhận thức đúng vai trò của công tác thi đua, khen thưởng.

Đơn vị đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; kết hợp giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích; tập trung làm tốt công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng, quyết tâm cao, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định rõ chỉ tiêu và biện pháp cụ thể tập trung vào việc giải quyết những khâu yếu, mặt yếu.

Các cơ quan, đơn vị có hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, sát tình hình, nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động Phong trào Thi đua Quyết thắng, phổ biến học tập kinh nghiệm và biểu dương gương người tốt, việc tốt, tạo thành phong trào “Đua, đuổi kịp, vượt điển hình tiên tiến”, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên giành những đỉnh cao thi đua mới.

THƯ NGỌC (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.