Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 ở Sư đoàn 309.

leftcenterrightdel

Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 kiểm tra mô hình, học cụ của Sư đoàn 309. 

leftcenterrightdel
Sư đoàn tích cực củng cố, nâng cấp thao trường huấn luyện bảo đảm đồng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. 
leftcenterrightdel
Phòng Chính trị Sư đoàn 309 thống nhất về quy cách soạn thảo bài giảng, bài giảng điện tử, đồng thời bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ chính trị. 
leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện.  
leftcenterrightdel
Tập huấn cho đội ngũ cán bộ về huấn luyện thể lực.

LƯƠNG ANH - NGUYỄN HÙNG (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.