Cảm nhận sâu sắc của Đại úy Trần Tuấn Đạt, học viên lớp 55C, Hệ 1 khi đang học tập tại đây đó là phương pháp quản lý, giáo dục của học viện nói chung và của Hệ 1 nói riêng mang tính thị phạm rất cao. Đây cũng là cảm nhận chung của các học viên từ nhiều đơn vị trong toàn quân khi về học tập tại Hệ 1. “Ở đây, từ chỉ huy lớp đến chỉ huy hệ, trong công tác quản lý luôn gần gũi, cởi mở, chân tình giúp những người học có thêm nhiều phương pháp hay, kinh nghiệm quý”-Đại úy Trần Tuấn Đạt cho biết.

leftcenterrightdel
Học viên Hệ 1 thực hành chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Tìm hiểu chúng tôi được biết, công tác quản lý của Hệ 1 luôn bám sát điều lệnh quân đội, quy định của học viện nhưng cũng rất mềm dẻo, linh hoạt. Người học luôn cảm thấy thoải mái để tự giác chấp hành mọi quy định. Đại tá Đỗ Văn Thơi, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hệ 1, cho biết: "Chúng tôi luôn xác định, cán bộ quản lý chính là người thầy thứ hai của học viên. Hệ luôn xác định việc bồi dưỡng học viên phải bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Để làm được điều đó, Đảng ủy hệ, chi ủy các cấp luôn quan tâm nắm bắt tư tưởng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiểu từng hoàn cảnh, tính cách của đảng viên, học viên để có phương pháp quản lý phù hợp".

Tiếp xúc với học viên các lớp đang đào tạo tại Hệ 1 chúng tôi cảm nhận sự chững chạc, nghiêm túc, đồng thời cũng thấy rõ quyết tâm cao trong học tập của tập thể học viên tại đây. Trong ít phút trao đổi kinh nghiệm quản lý, Đại tá Cao Hồng Phong, Hệ trưởng Hệ 1 tâm đắc: "Mục tiêu lớn nhất được hệ đặt ra là quá trình quản lý phải bảo đảm được chất lượng học tập, rèn luyện của học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Để làm được điều đó, đơn vị xác định nhiều nội dung cần làm được, trong đó có 3 vấn đề không thể thiếu, đó là: Xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm đúng trong học tập, rèn luyện cho học viên; duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ học tập, làm tốt công tác bồi dưỡng phương pháp học tập; rèn luyện phát triển phẩm chất, nhân cách, năng lực thực tiễn cho người học".

Trong quá trình quản lý, cấp ủy, chỉ huy các cấp toàn hệ luôn đề cao trách nhiệm giáo dục, quán triệt về nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho người học. Đơn vị duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ học tập, làm tốt công tác bồi dưỡng phương pháp học tập với các biện pháp, như: Duy trì chặt chẽ các quy định trong huấn luyện, diễn tập; thực hiện tốt chế độ kiểm tra huấn luyện, bám lớp của đội ngũ cán bộ các cấp... Cách làm đó đã giúp kết quả học tập, rèn luyện của học viên tốt, kết quả thi kết thúc học phần đều đạt hơn 75% khá, giỏi. 

Những kiến thức được học viện trang bị đã tạo nền móng vững chắc để học viên phát triển nâng tầm tư duy, thành thạo tay nghề, vững vàng bản lĩnh, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng tốt nhiệm vụ theo mục tiêu đào tạo. Thực tiễn cho thấy, học viên ở Hệ 1 tốt nghiệp ra trường đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN HÀ MY