Cuộc diễn tập trước mùa mưa bão giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng, nhân dân địa phương và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng. Qua đó, làm tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, sự cố.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo quận Hoàng Mai điều hành hội nghị ứng phó với tình huống bão lớn sắp vào địa bàn. 

 

leftcenterrightdel
Tuyên truyền, vận động và sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. 

 

leftcenterrightdel
Luyện tập hàn khẩu ngăn nước lũ. 

 

leftcenterrightdel
Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên sông. 

 

leftcenterrightdel
Thực hành ứng cứu người bị nạn.  

HỮU THU (thực hiện)