Phóng viên (PV): Đồng chí đánh giá khái quát về vị trí, vai trò của BHXH Bộ Quốc phòng?

Đại tá Nguyễn Văn Định: Ngày 29-5-2008, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 79/QĐ-BQP về việc thành lập BHXH Bộ Quốc phòng. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò của chính sách pháp luật BHXH được nâng cao; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về quyền lợi BHXH, BHYT đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Định. Ảnh: TUẤN HUY

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, BHXH Bộ Quốc phòng tập trung xây dựng cơ quan từng bước phát triển vững chắc, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT đối với các đối tượng quân đội quản lý. Là cơ quan đầu ngành thực hiện chính sách BHXH trong quân đội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên phải có lập trường, quan điểm vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng. Ở mọi cương vị công tác, người cán bộ, nhân viên BHXH Bộ Quốc phòng trung thực, tận tụy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao trong công việc. Với tinh thần chủ động, sáng tạo và phương châm "tư duy tổng thể, làm việc cụ thể, mọi việc phải làm đúng ngay từ đầu", từ Ban giám đốc đến cán bộ, nhân viên BHXH Bộ Quốc phòng luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong quân đội chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi đối với các đối tượng thụ hưởng.

PV: Sau 12 năm xây dựng, trưởng thành, vượt qua những khó khăn ban đầu, BHXH Bộ Quốc phòng đã khẳng định vai trò thông qua khối lượng công việc cũng như hiệu quả đạt được?

Đại tá Nguyễn Văn Định: BHXH Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất giúp Thường vụ QUTƯ, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị nhiều chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT (phần đối với lực lượng vũ trang) và các chính sách liên quan phù hợp với đặc thù quân đội; triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với các đối tượng thụ hưởng do Bộ Quốc phòng quản lý. Đặc biệt là chính sách BHYT quân nhân đạt kết quả ban đầu rất đáng khích lệ, thiết thực bảo đảm tốt việc chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh đối với quân nhân và xây dựng hệ thống quân y phù hợp với sự phát triển của pháp luật. Công tác thu, nộp BHXH, BHYT thực hiện nghiêm túc, luôn bảo đảm số thu theo kế hoạch của BHXH Việt Nam giao hằng năm; gắn chặt chẽ thu với việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng. Giải quyết chế độ BHXH, BHYT chặt chẽ, thấu đáo, kịp thời và thuận lợi. Quản lý tài chính BHXH, BHYT chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cải cách thủ tục hành chính được quan tâm đúng mức, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác quản lý BHXH, BHYT. Trong 12 năm qua, BHXH Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý thu, chi, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH từ cơ quan Bộ Quốc phòng đến cơ quan nhân sự, tài chính, quân y cấp trung đoàn và tương đương; cấp mã định danh cá nhân cho toàn bộ đối tượng tham gia BHXH, BHYT do quân đội quản lý. Với sự quyết liệt và tiên phong đi đầu trong ứng dụng công nghệ đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tiết kiệm về thời gian, chi phí; nâng cao tính khoa học, chính xác và bảo đảm bí mật quân sự trong quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT toàn quân.

PV: Trên nền tảng kết quả đạt được, để tiếp tục đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, theo đồng chí, BHXH Bộ Quốc phòng cần có những đổi mới, bứt phá nào?

Đại tá Nguyễn Văn Định: Trong thời gian tới, BHXH Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 210-CT/QUTW ngày 1-4-2016 của Thường vụ QUTƯ và Quyết định số 5162/QĐ-BQP ngày 12-12-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về BHYT quân nhân; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hai năm thực hiện 100% BHYT quân nhân. Ưu tiên hàng đầu là thực hiện giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ BHXH đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý; chú ý đối với người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo chủ trương của QUTƯ, Bộ Quốc phòng. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý toàn bộ công tác BHXH, BHYT; chú trọng đầu tư, triển khai thực hiện hệ thống giám định trực tuyến chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với các bệnh viện, bệnh xá ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với BHXH Bộ Quốc phòng. 

Bên cạnh đó, BHXH Bộ Quốc phòng chú trọng việc xây dựng các văn bản triển khai các nghị quyết của Trung ương về cải cách chính sách BHXH, cải cách chính sách tiền lương; phối hợp nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Từng bước triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của BHXH Việt Nam về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, sát với tình hình nhiệm vụ, đặc thù hoạt động quân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý. Tiếp tục thực hiện rà soát sổ BHXH và nhập dữ liệu vào phần mềm ASMS đáp ứng yêu cầu công tác quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện hiệu quả chế độ chính sách BHXH, BHYT trong Bộ Quốc phòng, góp phần xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của đối tượng thụ hưởng.

ĐÔNG HẢI (thực hiện)