Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”... Đó cũng chính là tư tưởng cốt lõi, là cơ sở nền tảng để Cục Tuyên huấn sớm ra đời trong hệ thống tổ chức của Quân đội ta?

Thiếu tướng Trần Hoài Trung: Công tác tư tưởng là một bộ phận hợp thành trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, có vị trí quan trọng hàng đầu trong việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất, đợt 2 của Đoàn Thái Nguyên-Bắc Giang ngày 8-2-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác, vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”. Lời huấn thị đó của Bác cũng chính là phương châm hành động của công tác tư tưởng-văn hóa (TT-VH) trong Quân đội ta.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung. 
Với chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tiến hành công tác TT-VH trong quân đội, ngành Tuyên huấn đã trực tiếp góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, mục tiêu lý tưởng, quyết tâm chiến đấu và niềm tin chiến thắng của bộ đội. Do đó, khi có tổ chức vũ trang cách mạng cũng là lúc hoạt động TT-VH được vận hành, ở đâu có bộ đội là ở đó có công tác TT-VH, cùng với các hoạt động khác của CTĐ, CTCT trở thành linh hồn, mạch sống của quân đội cách mạng.

Cách đây 70 năm, ngày 11-5-1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị quyết về Tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, thành lập Phòng Huấn luyện và Phòng Tuyên truyền-những tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn ngày nay. Sự kiện trên đánh dấu bước phát triển mới về mặt tổ chức; lần đầu tiên Quân đội ta có cơ quan chuyên trách công tác TT-VH, ngành Tuyên huấn ra đời sớm trong hệ thống tổ chức biên chế của Quân đội ta, đáp ứng yêu cầu của lịch sử, phù hợp với thực tiễn quân đội và nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

PV: Đồng chí có thể điểm lại những dấu ấn lịch sử quan trọng và thành tích, chiến công của Cục Tuyên huấn qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành?

Thiếu tướng Trần Hoài Trung: 70 năm qua, mỗi bước trưởng thành và chiến thắng của quân đội đều gắn liền với hoạt động công tác TT-VH, như một binh chủng, một mũi tiến công sắc bén.

Từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tình hình cách mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”; ngành Tuyên huấn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chủ động tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị (TCCT) lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn toàn quân đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Công tác TT-VH thực sự là một mũi tiến công sắc bén, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên những chiến công vang dội, đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cục Tuyên huấn đã phát huy cao độ “vũ khí” chính trị-tinh thần, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác TT-VH, làm cho bộ đội hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc, phát huy nhân tố con người trong chiến tranh. Tập trung giáo dục xây dựng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt; góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, gian khổ, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết tâm chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên CNXH, Cục Tuyên huấn tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, kịp thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, thông tin định hướng tư tưởng cho bộ đội; tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ truy quét các lực lượng phản động; giúp nhân dân ổn định đời sống, lao động sản xuất; khắc phục hậu quả và giải quyết tồn đọng sau chiến tranh; tích cực phòng, chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo… Đặc biệt, công tác TT-VH đã động viên toàn quân vượt qua khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, đánh thắng cuộc chiến tranh ở biên giới phía Bắc và phía Tây Nam, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích K9. Ảnh: HỒNG PHA 
Trong thời kỳ đổi mới, Cục Tuyên huấn đã thường xuyên bám sát thực tiễn cơ sở, chủ động, nhạy bén, kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT các chủ trương, giải pháp căn cơ nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TT-VH; góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quán triệt sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thành công của sự nghiệp đổi mới; nắm chắc tình hình, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, tin tưởng vào sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, khả năng chiến thắng của quân và dân ta.

Những năm qua, toàn quân ra sức thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, giữ nghiêm kỷ luật; gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; luôn nâng cao cảnh giác, đi đầu cùng các lực lượng chức năng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; dự báo chính xác và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

70 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn luôn kiên định, vững vàng, sáng tạo, tiên phong, đoàn kết, khắc phục khó khăn gian khổ, bám sát chiến trường, đơn vị và hoạt động của bộ đội, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”; được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

PV: Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác TT-VH trong quân đội, Cục Tuyên huấn sẽ triển khai những chủ trương, giải pháp gì để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Hoài Trung: Những năm tới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp, nhưng với tư duy mới và quyết tâm cao, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn sẽ kế thừa và phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tích cực học tập, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ CTĐ, CTCT; quán triệt sâu sắc nguyên tắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT; bám sát thực tiễn đất nước, quân đội; nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Cục Tuyên huấn; chủ động, nhạy bén, dự báo chính xác, tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời, đồng thời làm tốt chức năng quản lý nhà nước để phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác TT-VH trong tình hình mới.

Hai là, thường xuyên coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác TT-VH phù hợp với thực tiễn, sát đối tượng. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng trong sáng, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác của cách mạng, đối tượng tác chiến của quân đội trong tình hình mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước mắt tập trung chỉ đạo, triển khai tốt việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, không để bị động bất ngờ.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; quản lý báo chí-xuất bản; các hoạt động văn hóa-văn nghệ; đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn đơn vị, bảo đảm tốt đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội.

Năm là, đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận TT-VH; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, tăng cường đấu tranh trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Sáu là, tập trung nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan, xây dựng Cục Tuyên huấn luôn vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết thống nhất; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành tuyên huấn toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm công tác TT-VH trong và ngoài quân đội, giữa các cấp, các ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp, động lực to lớn để tiến hành có hiệu quả công tác TT-VH.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN TẤN TUÂN  (thực hiện)