Cùng đoàn công tác của Ban Thanh niên Quân đội và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng đi kiểm tra việc thực hiện đề án tại Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thái Bình, chúng tôi được chứng kiến cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) bộc lộ kiến thức về pháp luật, kỷ luật thông qua đối thoại trực tiếp và trả lời phiếu khảo sát về tình hình tư tưởng, kỷ luật... Những câu trả lời rành mạch, tự tin là minh chứng sinh động cho kết quả kiểm tra nhận thức về pháp luật, kỷ luật của cán bộ, ĐVTN trong Bộ CHQS tỉnh: 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 16% giỏi, gần 72% khá.

leftcenterrightdel
Chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thái Bình tham gia kiểm tra nhận thức về pháp luật, kỷ luật.

Thông thường, để tìm hiểu nguyên nhân đạt kết quả trên, chúng tôi sẽ trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy để xem đơn vị có những chủ trương, biện pháp, cách làm thế nào? Thế nhưng lần này, chúng tôi “làm ngược”: Trao đổi, trò chuyện với cán bộ, ĐVTN để “thực mục sở thị” những chủ trương, cách làm ấy được triển khai, mang lại hiệu quả ra sao trong thực tiễn đời sống bộ đội. Binh nhất Phạm Bá Toàn (Đại đội 32) tâm đắc: “Tôi rất thích cách tuyên truyền, giáo dục trực quan, sinh động của đơn vị. Ví như, chúng tôi được xem băng ghi hình “Phiên tòa giả định” xét xử tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, do Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện; hay băng ghi hình Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tòa án Quân sự Quân khu 3 mở phiên tòa xét xử lưu động quân nhân vi phạm pháp luật Nhà nước... Các băng hình này đều được tuyên truyền rộng rãi ở từng đơn vị trong LLVT tỉnh, qua đó giúp bộ đội hiểu rõ, tận mắt chứng kiến hậu quả của việc vi phạm pháp luật, kỷ luật để tự giác phòng tránh, chấp hành nghiêm các quy định”.

Với Binh nhất Chu Việt Cường (Trung đội Thông tin), những kiến thức về pháp luật, kỷ luật mà chiến sĩ này lĩnh hội hiệu quả là thông qua thực hiện các mô hình, như: “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”; “Tuổi trẻ với pháp luật”; “Tháng, tuần điều lệnh”; “Chi đoàn không có thanh niên đào ngũ”; “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật”. Chu Việt Cường tâm huyết: “Đơn vị còn phát hành tờ rơi tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; cấp phát các tài liệu về pháp luật, tình huống, câu chuyện pháp luật; hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật, kỷ luật trong cán bộ, ĐVTN. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cũng là dịp để ĐVTN trau dồi thêm kiến thức, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật”.

Cũng qua trao đổi với các cán bộ, ĐVTN, chúng tôi được biết, 8 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã hoàn thành 18 chuyên đề GDCT, PBGDPL cho các đối tượng. Ngoài các nội dung được huấn luyện tập trung, cán bộ, ĐVTN còn được tìm hiểu kiến thức thông qua việc thực hiện chế độ đọc báo, xem ti vi, quán triệt các văn bản, quy định của các cấp về chấp hành pháp luật, kỷ luật và hệ thống pa nô, khẩu hiệu, thực hiện Ngày Pháp luật hằng tháng. Trong 3 năm gần đây, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình biên soạn hơn 180 tin, bài phản ánh hoạt động của LLVT tỉnh về chấp hành pháp luật, kỷ luật, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ từ cơ quan đến ban CHQS huyện.

Để có được những kết quả tích cực nêu trên thì việc lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp đóng vai trò quyết định. Đại tá Trần Quang Thanh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Bình cho biết: "Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Cục Chính trị Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện đề án, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt chủ trương, yêu cầu, nội dung kế hoạch; cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT, PBGDPL cho LLVT tỉnh nói chung và cán bộ, ĐVTN nói riêng. Bộ CHQS tỉnh ban hành kế hoạch, giao Phòng Chính trị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thực hiện. Cùng với đó, chỉ đạo kiện toàn Hội đồng PBGDPL Bộ CHQS tỉnh với 12 thành viên, do đồng chí chính ủy là chủ tịch; có 5 báo cáo viên bán chuyên trách, 5 báo cáo viên pháp luật, 23 tuyên truyền viên pháp luật tại các cơ quan, đơn vị. Các đơn vị có tổ chức đoàn thanh niên đã gắn đánh giá kết quả thực hiện đề án với kết quả thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PBGDPL”.

Minh chứng rõ nét cho kết quả thực hiện đề án trong LLVT tỉnh là từ năm 2018 đến nay, không có ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật. Đội ngũ cán bộ trẻ đã có tiến bộ trong tham mưu, quản lý, lấy pháp luật làm cơ sở chuẩn mực trong điều hành, giải quyết công việc.

Bài và ảnh: XUÂN KHẢI