QĐND - Sáng 16-12, Ban chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư quân sự Việt Nam họp dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo biên soạn.

Xuất phát từ nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, cùng với sự phát triển không ngừng của nền khoa học quân sự Việt Nam và trên thế giới, hệ thống khái niệm quân sự ngày càng phong phú, đòi hỏi phải có sự chuẩn hóa, thống nhất. Từ năm 2005 đến 2009, Ban biên tập Từ điển bách khoa quân sự đã biên soạn, xuất bản Từ điển Anh-Việt quân sự (khoảng 25.000 mục từ); biên soạn, xuất bản Từ điển địa danh lịch sử quân sự (hơn 1.300 mục từ); biên soạn, xuất bản Từ điển thuật ngữ quân sự (gần 4.000 mục từ), cấp phát kịp thời đến các đơn vị toàn quân. Trên cơ sở dữ liệu sẵn có của công trình Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, Ban biên tập đã cập nhật, chỉnh sửa, minh họa hình ảnh màu, âm thanh và video, xây dựng phần mềm liên kết, truy xuất dữ liệu... được nghiệm thu và đang được đề nghị xuất bản.

Công trình Bách khoa toàn thư quân sự Việt Nam sẽ gồm 6 tập, trong đó có 5 quyển chính và 1 quyển tổng dẫn với hơn 5.000 mục từ, khoảng 12.500 mục từ quy nhỏ và gần 3.000 minh họa (ảnh, bản đồ, sơ đồ, hình vẽ...), mỗi cuốn có độ dày từ 850 đến 1.200 trang. Dự kiến, năm 2011 xuất bản tập đầu tiên và tập cuối xuất bản năm 2015.

NGÔ ANH THU