leftcenterrightdel

Lãnh đạo Cục Chính trị Binh chủng TTLL trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan cục. Ảnh: XUÂN QUANG

Trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng binh chủng vững mạnh về chính trị, làm nền tảng để binh chủng tiến lên hiện đại.

Đặt vấn đề tìm hiểu về nguyên nhân của những thành công, chúng tôi được Đại tá Nguyễn Văn Trị, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng TTLL, cho biết: Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của binh chủng, thời gian qua, Cục Chính trị luôn chủ động làm tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng triển khai thực hiện toàn diện các nội dung, chương trình, kế hoạch CTĐ, CTCT; đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng nội bộ cơ quan vững mạnh; để lại nhiều “dấu ấn” tích cực, đậm nét trong các hoạt động của binh chủng.

Theo đó, Cục Chính trị Binh chủng TTLL tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; tổ chức tốt hội thi cán bộ giảng dạy chính trị các cấp trong binh chủng; tham gia thi cấp toàn quân đoạt giải cao (1 giải nhất, 1 giải ba). Chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, việc tham mưu, tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chặt với các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gửi thư khen bộ đội TTLL. Tất cả các hoạt động được tổ chức nền nếp, tự giác, ngày càng đi vào chiều sâu, với cách làm sáng tạo, mô hình thiết thực.

Thông qua hoạt động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị, năm 2018, các cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ Binh chủng TTLL đã quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nền nếp, chế độ nguyên tắc trong sinh hoạt đảng; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành chủ động, chặt chẽ, kiên quyết, nghiêm minh, hiệu quả thiết thực. Binh chủng có nhiều giải pháp giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của các tổ chức quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo; thực hiện tốt công tác dân vận, công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa góp phần giữ gìn, tô thắm thêm hình ảnh “Người chiến sĩ thông tin ưu tú” trong lòng nhân dân. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính quân sự trong cục được triển khai tích cực, có hiệu quả; huấn luyện quân sự, chuyển trạng thái SSCĐ, phòng chống cháy nổ... đạt kết quả cao. Năm 2018, Cục Chính trị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.

QUANG THẮNG