Trên những mặt công tác khác nhau, các đơn vị đều có những mô hình, phong trào thi đua đột phá vào thực hiện, mang lại hiệu quả cao.

Có thể kể đến như ở Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 673 có tổ “Điểm giỏi trong huấn luyện và 5K” vừa mang lại hiệu quả trong huấn luyện vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch. Với Lữ đoàn 164 là sự đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào quá trình huấn luyện với sự mày mò, sáng tạo của bộ đội.

Hay như các phong trào “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Mỗi tuần thực hiện một điều luật” được thực hiện một cách chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả đã tác động tích cực đến nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ tại Sư đoàn 325… Chúng tôi quyết định dò tìm đáp án cho câu hỏi: Điều gì làm cho “sức sống” của các mô hình, phong trào thi đua ở Quân đoàn 2 trở nên mãnh liệt đến vậy?

leftcenterrightdel

Cán bộ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 hướng dẫn bộ đội thực hành gói buộc lượng nổ. 

Chúng tôi được biết, năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng; Hội đồng (Tổ) thi đua khen thưởng và cơ quan chính trị các cấp phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ, kịp thời. Cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 sát với đặc điểm, nhiệm vụ.

Theo Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2, bên cạnh việc làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện thì yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định sự sôi nổi, thành công của các mô hình, phong trào thi đua là vấn đề: Danh dự và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, danh dự là điều thiêng liêng nhất.

Thấm nhuần sâu sắc lý tưởng cách mạng, đội ngũ cán bộ các cấp ở Quân đoàn 2 luôn nhận thức sâu sắc và đề cao vấn đề danh dự gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, từ đó đề cao vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ.

Sâu sắc của việc đề cao danh dự là lòng tự trọng của mỗi người trên từng cương vị, chức trách được giao. Bằng việc thực hiện tốt 10 lời thề danh dự của quân nhân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, là trách nhiệm với Đảng, với nhân dân, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, quyết tâm phấn đấu vì Đảng, vì đơn vị… chính là cơ sở cốt yếu để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ việc đề cao danh dự, trách nhiệm, các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thuộc Quân đoàn 2 quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng thành những quy định cụ thể về “tự giác nêu gương” phù hợp với chức trách, nhiệm vụ.

Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, với đơn vị. Mọi cán bộ đều nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, đề xuất, quản lý, chỉ huy, điều hành; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương, đề cao tự phê bình và phê bình; tự soi, tự sửa, không suy thoái về đạo đức, lối sống, có bản lĩnh tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 673 động viên bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chúng tôi được biết, ngay từ thời điểm đầu của năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 2 tổ chức cho cán bộ các cấp, đảng viên đăng ký xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và cam kết thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương từ lối sống cho đến công việc, thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện việc nêu gương một cách liên tục, hiệu quả, Đảng ủy Quân đoàn 2 chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ cũng như đột xuất. Từ đó chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế cũng như xác định cụ thể biện pháp khắc phục đối với từng cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, thông qua các buổi giao ban, các kênh thông tin tuyên truyền, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biện pháp hành động cụ thể trong thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị cũng được nhân rộng, lan tỏa.

Chính nhờ đề cao danh dự, thực hiện tốt vai trò nêu gương mà ở các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 2 đã và đang xuất hiện nhiều tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Đại tá Nguyễn Huy Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 673 chia sẻ với chúng tôi: “Càng ở trong những hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhất thì cán bộ càng phải đề cao danh dự, trách nhiệm của mình, làm gương cho cấp dưới học tập và làm theo”.

Được biết Lữ đoàn 673 là đơn vị là nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu phòng không chiến dịch, chính vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ là cơ sở, nòng cốt để đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Việc đề cao danh dự và nêu gương của cán bộ, đảng viên từ lối sống, tác phong cho đến hành động, việc làm… đã tác động trực tiếp đến chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của các cơ quan, đơn vị không ngừng được tăng cường; góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Nêu gương ở Quân đoàn 2 cũng chính là “cái nôi” làm xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2021 Quân đoàn 2 có 34 đồng chí cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp quân đoàn và hàng trăm Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ở các cơ quan, đơn vị.

Chúng tôi được biết, từ hiệu quả của việc đề cao danh dự và nêu gương đối với “sức sống” của các mô hình, phong trào thi đua, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua và làm tốt công tác công tác khen thưởng; tập trung đột phá vào việc khó, nhiệm vụ mới cũng như giải quyết triệt để khâu yếu, hạn chế còn tồn tại...

Đây được coi là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM