leftcenterrightdel

Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 (bên trái) chỉ đạo triển khai diễn tập. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng kế hoạch, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm bí mật và an toàn tuyệt đối, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 và các đơn vị trực thuộc đã quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2021 của Tổng Tham mưu trưởng; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho diễn tập. Trong quá trình diễn tập, các đơn vị tham gia diễn tập đã thực hiện đầy đủ, đúng thứ tự nội dung, biện pháp các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

leftcenterrightdel
 Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 thông qua quyết tâm chiến đấu của các đơn vị tham gia diễn tập.
leftcenterrightdel

Đơn vị thực hành xử trí các tình huống trong diễn tập. 

 

Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, là cơ sở để Quân đoàn 2 rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, SSCĐ, diễn tập; nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu, hiệp đồng tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp, khả năng hiệp đồng chiến đấu quân binh chủng của các cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của Quân đoàn trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUẤN