Sức lan tỏa sâu rộng của phong trào trở thành động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị bảo đảm trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang Quân khu 2 thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng BTL Quân khu 2 và Cục Kỹ thuật kiểm tra công tác đo lường tại Trạm Đo lường - Kiểm định số 6 

Nhận thức sâu sắc, ý nghĩa của Phong trào TĐQT, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Thi đua, Khen thưởng, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Thông tư của Bộ Quốc phòng, các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, cụ thể hóa trong nghị quyết của các cấp ủy, chi bộ, kế hoạch công tác của người chỉ huy, chương trình, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị của Chính ủy, chính trị viên. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp Phong trào TĐQT. Kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đợt thi đua cao điểm, đột kích tạo khí thế, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Bảo quản, bảo dưỡng súng cối bằng thiết bị tự động thông nòng cối tại các kho, xưởng của Cục Kỹ thuật Quân khu 2.

Có thể khẳng định, những năm qua, Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, quy chế, kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, Phong trào TĐQT của Cục Kỹ thuật đã cụ thể hóa, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 2, Cục Kỹ thuật về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, Phong trào TĐQT là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị phát huy tính tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trọng tâm là tham mưu kịp thời với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu triển khai, chỉ đạo công tác kỹ thuật toàn diện, sát tình hình nhiệm vụ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng tốt vũ khí trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu 2; bảo đảm trang bị kỹ thuật cho Bộ đội Biên phòng 5 tỉnh biên giới, hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ các tỉnh, đơn vị chủ lực... 

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo Quân khu 2 kiểm tra công tác sửa chữa vũ khí trang bị tại Xưởng X78, Cục Kỹ thuật Quân khu 2.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, cấp đổi, thu hồi, điều chuyển, dồn dịch trang bị kỹ thuật phù hợp với phương án tác chiến của Quân khu. Duy trì chặt chẽ và thực hiện nghiêm quy trình khoa học công nghệ vào khai thác, làm chủ các trang thiết bị hiện đại mới được đầu tư. Số vũ khí trang bị kỹ thuật thu hồi từ các đơn vị về kho Quân khu, vũ khí trang bị đến niên hạn, các trang bị quý hiếm có quy hoạch sử dụng lâu dài đã được đồng bộ, bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất theo đúng quy định; hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn duy trì Kt = 1 ngày càng vững chắc, có từ 85,2% trở lên vũ khí trang bị khi mở niêm sử dụng được ngay. 

Với những thành tích đã đạt được, Cục Kỹ thuật luôn là lá cờ đầu trong thực hiện Phong trào TĐQT của Quân khu 2 và Bộ Quốc phòng. Ghi nhận thành tích đó, năm 2019, Cục Kỹ thuật Quân khu 2 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2023, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tặng nhiều Cờ Thi đua và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng... Đây là sự ghi nhận, động viên cán bộ, nhân viên chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Tiến hành bảo quản thường xuyên vũ khí tràn bị kỹ thuật tại Kho K79, Cục Kỹ thuật Quân khu 2.

Trong thời gian tới, Phong trào TĐQT của Cục Kỹ thuật Quân khu 2 tiếp tục tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác trang bị kỹ thuật. Phong trào TĐQT thực sự trở thành động lực để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, từ đó tích cực, tự giác thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ phong trào thi đua đã đề ra, góp phần xây dựng Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đề cao tính nêu gương, làm trước của cán bộ chủ trì và cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và tinh thần tự nguyện, tự giác của mỗi quân nhân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong tổ chức thực hiện; lấy kết quả Phong trào TĐQT làm cơ sở để nhận xét, đánh giá cán bộ, bình xét, phân tích chất lượng tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm; gắn thi đua với khen thưởng, công tác thi đua, khen thưởng với công tác cán bộ và công tác chính sách. 

Kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tinh thần “7 dám”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Phát huy hơn nữa kết quả trong thực hiện Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phong trào “Dân vận tốt” trên địa bàn đóng quân với những hoạt động cụ thể, thiết thực, vì nhân dân phục vụ...

Đại tá ĐỖ THANH LÃNGChính ủy Cục Kỹ thuật Quân khu 2

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.