Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 ở Sư đoàn 312.

leftcenterrightdel

Sĩ quan trẻ của Trung đoàn 141 trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện.  

leftcenterrightdel

 

Chuẩn bị bảng giáo dục, phổ biến pháp luật, kỷ luật ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 14 (Sư đoàn 312).

leftcenterrightdel

Tập huấn về tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến thuật cho cán bộ của Sư đoàn 312. 

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 chuẩn bị mô hình học cụ. 
leftcenterrightdel
Chỉ huy Trung đoàn 165 kiểm tra hệ thống mô hình, học cụ của các phân đội. 

ĐÀO NGỌC LÂM (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.