Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành đồng bộ, quyết liệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã trên địa bàn thành khu vực phòng thủ vững chắc mà điểm cốt lõi xuyên suốt là xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang quân khu theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

leftcenterrightdel
- Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp của Sư đoàn Bộ binh 2. 

Nhờ vậy, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân từng bước được củng cố; khả năng phòng thủ SSCĐ trên cả 3 tuyến: Biển đảo, nội địa, biên giới được tăng cường. Cơ chế lãnh đạo, điều hành công tác quân sự, quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, được vận hành đồng bộ từ cấp quân khu đến cơ sở cấp xã.

Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng xây dựng, củng cố cả về chất lượng, số lượng và hiệu quả hoạt động. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đạt được hiệu quả thiết thực.

Cấp ủy đảng, cơ quan quân sự các cấp và các đơn vị trong toàn quân khu thường xuyên được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, luôn nắm chắc tình hình, nhất là trên các hướng, các khu vực trọng điểm; chủ động phòng ngừa và tham mưu giải quyết tốt các tình huống phức tạp, các điểm nóng trên địa bàn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, thực hiện chặt chẽ từ quân khu đến cơ sở. Các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật sát thực tiễn nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, rèn luyện bộ đội với giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, huấn luyện chuyên ngành binh chủng, hậu cần, kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ...

Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chiến đấu; nắm vững, thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; trình độ, tác phong chỉ huy, năng lực hiệp đồng tác chiến với các quân, binh chủng; kỹ-chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và cách đánh của ta; lấy thực hành là chính, huấn luyện sát với địa bàn, nhiệm vụ, phương án, đối tượng tác chiến, nhất là tác chiến phòng thủ bảo vệ biên giới, biển, đảo. Kết quả 100% nội dung khoa mục huấn luyện, diễn tập đều đạt yêu cầu; tỷ lệ khá, giỏi từng bước được nâng lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Những năm qua, Bộ Tham mưu Quân khu 5 luôn chủ động tham mưu cho Bộ tư lệnh quân khu chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập điểm cho Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm. Các hình thức tổ chức diễn tập được chú trọng về phương pháp chỉ đạo, nhất là tác chiến phòng thủ quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng của bộ và quân khu, diễn tập chỉ huy-cơ quan (chỉ huy-tham mưu) trên bản đồ và thực địa có một phần thực binh, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập bắn đạn thật, diễn tập thực nghiệm...

Nhờ vậy, trong 5 năm qua, quân khu đã chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị tiến hành các cuộc diễn tập, kết quả đều đạt khá, tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua đó, góp phần nghiên cứu, phát triển lý luận và nghệ thuật quân sự và cách đánh của ta trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống phương án, kế hoạch tác chiến các cấp.

Thông qua các đợt diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến của các cơ quan, đơn vị và địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng của Bộ Tham mưu theo yêu cầu mới.

Đối với công tác SSCĐ, Bộ Tham mưu thường xuyên chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu tập trung lãnh đạo tăng cường khả năng phòng thủ, SSCĐ, kịp thời nghiên cứu, dự báo, theo dõi, đánh giá đúng tình hình theo hướng “nắm chắc tình hình, chia sẻ thông tin, thống nhất nhận định”, chủ động phối hợp các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để các thế lực thù địch tạo cớ can thiệp, không để xảy ra “điểm nóng”; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc và sự ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện để các địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến và tổ chức luyện tập xử lý các tình huống thuần thục, nhịp nhàng từ lãnh đạo, chỉ huy đến thực hành xử lý của các lực lượng. Đẩy mạnh xây dựng các sở chỉ huy, cụm điểm tựa, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, công trình phòng thủ, thiết bị chiến trường, hệ thống thông tin liên lạc, kho tàng... phù hợp với quyết tâm, phương án tác chiến, tạo ra thế phòng thủ liên hoàn vững chắc, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống theo phương châm “xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh” và sẵn sàng đối phó với các tình huống phức tạp.

Cùng với nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ, Bộ Tham mưu còn chủ động tổ chức lực lượng cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu tích cực thực hiện công tác vận động quần chúng; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập, kịp thời cơ động và phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thảm họa, xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương xây dựng chương trình hành động, đưa bộ đội hành quân dã ngoại về các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo, vùng căn cứ cách mạng để tuyên truyền vận động nhân dân, giúp dân định canh, định cư, tham gia sản xuất, thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa... Những việc làm bình dị, cao cả ấy đã góp phần tôn vinh bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân Khu 5.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 5 được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nước bạn tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và phần thưởng cao quý. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Bộ Tham mưu Quân khu 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. 

Thiếu tướng LÊ NGỌC HẢI, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5