Trước hết, đơn vị tập trung nâng cao nhận thức, khả năng sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, gắn việc nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với tiêu chí bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân. Chủ động hướng dẫn, định hướng cho hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các đơn vị và cá nhân, trong đó chú trọng nghiên cứu và cải tạo các sản phẩm phù hợp với điều kiện huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ của Trung đoàn. Chúng tôi còn thành lập Hội đồng thẩm định, phê duyệt và hỗ trợ kinh phí cho các sản phẩm có chất lượng để tham dự hội thi ở các cấp và ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

leftcenterrightdel
Cục Kỹ thuật Quân khu 5 kiểm tra đạn SSCĐ tại trận địa. Ảnh: Tùng Lâm 

Là một trong những đơn vị dẫn đầu Sư đoàn 2 về công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, những năm qua, Trung đoàn đã có hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cấp trên công nhận, trong đó nhiều sáng kiến đưa vào ứng dụng thực tiễn đạt kết quả cao, như: Bảng huấn luyện tìm và giữ phương hướng ban đêm; lựu đạn huấn luyện đêm... Có thể khẳng định, hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các mô hình sáng tạo ở Trung đoàn 95 những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung tá TRẦN VĂN PHÚC (Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5)