leftcenterrightdel
Gắn kết đồng đội qua những trò chơi quân sự. 

 

leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 871, Lữ đoàn 957 tìm hiểu truyền thống đơn vị. 

 

leftcenterrightdel
Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957 tổ chức luyện tập bắn súng AK bài 1 cho chiến sĩ mới. 

 

leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới Đại đội 1, Tiểu đoàn 865, Lữ đoàn 101 luyện tập 4 bài thể dục buổi sáng. 

 TIẾN MÙI - THANH TÙNG (thực hiện)