Qua đó, làm chuyển biến sâu sắc, toàn diện về nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CTKT, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã cụ thể hóa Nghị quyết 382, xây dựng chương trình và ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng CTKT của BĐBP trong tình hình mới; tham mưu với Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng phê duyệt đề án xây dựng lực lượng kỹ thuật BĐBP chuyên sâu, chuyên nghiệp; nghiên cứu, đề xuất Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện CTKT phục vụ nhiệm vụ biên phòng; tham mưu với QUTƯ, Bộ Quốc phòng đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống chỉ huy điều hành, mua sắm hàng trăm trang bị kỹ thuật chuyên ngành biên phòng tiên tiến, hiện đại; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo nguồn lực, hỗ trợ ngân sách trang bị phương tiện cho các đồn biên phòng...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác đóng mới, sửa chữa tàu tại Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Sơn Hải (Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng). Ảnh: XA VŨ 

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng biên phòng đã triển khai nhiều giải pháp, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ; duy trì vững chắc hệ số kỹ thuật, nhất là VKTBKT thế hệ mới, hiện đại. Đã bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hàng trăm nghìn lượt khẩu súng, xe ô tô, tàu thuyền, ca nô, trang bị kỹ thuật chuyên ngành biên phòng; tổ chức đăng kiểm, kiểm định hàng nghìn lượt tàu thuyền và phương tiện đo các loại. Bảo đảm đồng bộ vũ khí đạn cho các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền; hoàn thành dự án sửa chữa lớn tàu Grip; thực hiện Đề án bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT mua sắm từ năm 2001 đến nay đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ. Đặc biệt, Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố đã khai thác có hiệu quả nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ để mua sắm trang thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ cho công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, đề án đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng, năng lực quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT và đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở kỹ thuật. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; coi trọng công tác huấn luyện kỹ thuật, nhất là huấn luyện khai thác, sử dụng VKTBKT mới, hiện đại. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia đầy đủ, hiệu quả các hội thao, hội thi do Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức đoạt được nhiều giải thưởng cao. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phù hợp với điều kiện thực tiễn hoạt động, công tác, thực hiện nhiệm vụ của BĐBP...

Để hoàn thành tốt CTKT của BĐBP trong tình hình mới, những năm tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, Bộ Quốc phòng về CTKT; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ đối với CTKT. Triển khai kiểm tra, rà soát bổ sung chỉ tiêu, biện pháp kỹ thuật phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 382 trong những năm tiếp theo. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định về lãnh đạo và thực hiện CTKT; quản lý chặt chẽ VKTBKT, đặc biệt là đối với vũ khí, đạn và các loại trang bị kỹ thuật chuyên ngành biên phòng theo quy định. Tổ chức triển khai hệ thống đo lường chất lượng từ cấp chiến dịch đến cơ sở và thực hiện tốt chức năng đăng kiểm tàu thuyền, kiểm định trang thiết bị quân sự theo đúng quy định. Duy trì, thực hiện nghiêm nội dung bảo đảm kỹ thuật cho các trang bị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới, các nhiệm vụ diễn tập, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Xây dựng, đề xuất quy hoạch sử dụng trang bị, phương thức bảo đảm kỹ thuật cho các loại VKTBKT mới, hiện đại để tiếp tục nâng cao khả năng chiến đấu của BĐBP. Tập trung ưu tiên nguồn lực để duy trì chất lượng, tuổi thọ của VKTBKT. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi quy chế công tác bảo đảm vật tư kỹ thuật cho phù hợp với đặc điểm tình hình; tích cực tạo nguồn bảo đảm vật tư thường xuyên, nhất là vật tư cho VKTBKT mới. Đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất, sửa chữa phục hồi vật tư, phụ tùng. Khảo sát mở rộng thị trường để có nguồn hàng ổn định, phấn đấu có nhiều đối tác cung cấp những mặt hàng cùng chủng loại nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, tránh độc quyền cung cấp.

Cùng với đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đầu tư tập trung; chương trình, mục tiêu, đề án, dự án mua sắm trang bị kỹ thuật, đóng mới tàu thuyền, nâng cấp cơ sở kỹ thuật; triển khai Đề án quy hoạch các cơ sở sửa chữa VKTBKT, Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho VKTBKT giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo đạt chất lượng, hiệu quả. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở kỹ thuật BĐBP cấp chiến dịch, chiến thuật giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn năm 2040. Chú trọng cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở kỹ thuật, khu kỹ thuật, nhà xe, nhà che VKTBKT theo đúng quy định. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức biên chế ngành, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học-công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, gắn kết quả nghiên cứu với yêu cầu bảo đảm kỹ thuật của đơn vị. Ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ vào nghiên cứu, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa, khai thác, sử dụng các loại VKTBKT trong BĐBP, bảo đảm cho BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC MẠNH, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng