leftcenterrightdel

Lực lượng dân quân tự vệ ở tỉnh Sóc Trăng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong Cụm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, tạo được sự nhất quán về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, cho các đối tượng và công tác tuyển quân đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn được thực hiện chặt chẽ. Đưa lực lượng về nguồn làm công tác vận động quần chúng, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống; xây tặng 242 căn nhà tình nghĩa, tình đồng đội; tặng 3057 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách… với số tiền hàng tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Với những thành tích đó, các đơn vị trong Cụm thi đua đã trình Nhà nước khen thưởng cống hiến, niên hạn cho 420 trường hợp, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hơn 100 trường hợp; trình Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 24 tập thể và 81 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Củng cố Hội đồng thi đua, khen thưởng đủ về số lượng, đạt chất lượng, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo của tập thể, cá nhân về thi đua, khen thưởng. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng theo Nghị định 77 của Chính phủ trong tổ chức tuần tra kiểm soát, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Tin, ảnh: THANH NAM