Nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung thực hiện như sau: Đối với tập thể: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững vàng; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, bản lĩnh, trí tuệ, nhân cách của người chiến sĩ đặc công. Xây dựng môi trường văn hóa làm việc năng động, hiệu quả, thực sự dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể, tinh thần cởi mở, sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau của cán bộ, chiến sĩ, cấp trên, cấp dưới chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chức trách được giao.

leftcenterrightdel
 Chỉ huy Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 phát động thi đua.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ.
leftcenterrightdel
Ký kết giao ước thi đua. 

100% cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trong đó có trên 80% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Lữ đoàn đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đối với cá nhân: Tích cực học tập nâng cao nhận thức, nêu cao trách nhiệm thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất người chiến sĩ Đặc công, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Trong đó, tập trung thực hiện tốt phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Phong trào thi đua được triển khai, tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2030.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.