leftcenterrightdel
 Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong tổng cục do Thiếu tướng Nguyễn Văn Mỹ, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật trình bày tại hội nghị khẳng định: Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổng cục đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Sĩ quan. Quá trình thực hiện thường xuyên giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ. 

leftcenterrightdel

 Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật được thực hiện dưới nhiều hình thức, biện pháp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ toàn đơn vị, góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan các cấp; tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan, thực hiện các chế độ chính sách đối với sĩ quan và hậu phương Quân đội trong toàn tổng cục và các cơ quan, đơn vị trực thuộc...

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Mỹ, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật trình bày Báo cáo tổng kết.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến đều nhất trí với báo cáo tổng kết, đồng thời phân tích làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; chỉ ra những vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thi hành Luật Sĩ quan như việc ban hành các văn bản thông tư, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện Luật Sĩ quan và việc áp dụng trong thực tế chưa thật sự đồng bộ, thống nhất, dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện; bất cập trong quy định về tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan, nhất là đối với sĩ quan cấp thiếu tá trở xuống chưa phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội; một số chế độ chính sách đối với sĩ quan và hậu phương Quân đội như chế độ phụ cấp, nhà ở… 

Các ý kiến cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như: Nghiên cứu sửa đổi Luật Sĩ quan, trọng tâm là nâng tuổi phục vụ tại ngũ cho sĩ quan cấp trung tá trở xuống để phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội; cấp trên sớm ban hành Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý Quân đội nhân dân Việt Nam để làm cơ sở triển khai thực hiện lộ trình cải cách tiền lương trong thời gian tới; ban hành các quy định về chế độ nhà ở, đất ở, nhà công vụ và các chế độ chính sách đối với sĩ quan tại ngũ…

leftcenterrightdel
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật. 

Trên cơ sở báo cáo tổng kết và lắng nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương, chúc mừng những kết quả Tổng cục Kỹ thuật đạt được trong thực hiện Luật Sĩ quan, nhất là công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan tổng cục những năm qua; đồng thời cũng định hướng, gợi mở một số nội dung trọng tâm yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa để thực hiện tốt hơn Luật Sĩ quan trong thời gian tới, góp phần quan trọng để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tin, ảnh: KIM ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.