Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) cho biết, sau khi khảo sát thực địa, Cục Quân huấn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025) và kế hoạch tổ chức lực lượng thực hiện đề án gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, một số ý kiến tham gia đề nghị chỉnh lý về câu từ, bổ sung nhiệm vụ đã được tiếp thu, bổ sung vào đề án.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Cục Quân huấn chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo thông qua Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm. Sau khi Thường vụ Quân ủy Trung ương nhất trí thông qua sẽ gửi xin ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, hoàn chỉnh đề án trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện diễu binh, diễu hành; kế hoạch tổ chức lực lượng thực hiện đề án; kế hoạch tập huấn, huấn luyện, luyện tập; kế hoạch sơ duyệt, tổng duyệt để các cơ quan, đơn vị có cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch cụ thể theo chuyên ngành, triển khai tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC  
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào dự thảo đề án, kế hoạch tổ chức lực lượng thực hiện Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025) của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Cục Quân huấn chủ động phối hợp với Quân khu 7 và UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát các vị trí ăn, ở, hợp luyện cho các lực lượng; vị trí bố trí trận địa pháo lễ, phương án không quân bay chào mừng tại TP Hồ Chí Minh; đội hình xe pháo khi diễu binh qua lễ đài; đồng thời triển khai các mặt bảo đảm cho công tác luyện tập, hợp luyện và làm nhiệm vụ chính thức khi kế hoạch được phê duyệt...

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng lưu ý các đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức kiểm tra, lựa chọn các đồng chí cán bộ, chiến sĩ; dân quân tự vệ có đủ tiêu chuẩn về chính trị, ngoại hình tham gia các khối diễu binh... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng xác định ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

DUY ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.