Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng!

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể đại hội!

Hôm nay, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động đã về dự đại hội. Sự có mặt của các đồng chí và các đại biểu, khách quý thể hiện sự quan tâm sâu sắc, là niềm cổ vũ, động viên rất lớn đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), công nhân viên chức, lao động quốc phòng trong toàn quân.

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. 

Xin nhiệt liệt chào mừng 394 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 180 nghìn cán bộ, ĐVCĐ toàn quân về dự đại hội; xin gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, ĐVCĐ, người lao động (NLĐ) trong toàn quân.

Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc và nhân dân Việt Nam, Người cha thân yêu của các LLVT nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới...

Tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa đại hội!

Cách đây 94 năm, ngày 28-7-1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam, là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công đoàn Quốc phòng là một bộ phận của Công đoàn Việt Nam. Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công đoàn Quốc phòng đã có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX đã đề ra; góp phần tích cực, quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội 5 năm qua đã tiếp tục khẳng định: Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ trong toàn quân luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững, phát huy, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa đại hội!

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 13 ngày 17-1-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 1059 ngày 5-4-2022 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội công đoàn từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ trong toàn quân. 

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X diễn ra đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đã, đang và sẽ tiếp tục có những tác động trực tiếp đến giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và đội ngũ công nhân quốc phòng nói riêng.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao; Quân đội thực hiện điều chỉnh, tổ chức lực lượng và triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp có tác động đến tổ chức và hoạt động công đoàn.

Do vậy, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về xây dựng giai cấp công nhân, trọng tâm là Nghị quyết 02 ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; đồng thời, định hướng, cổ vũ cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ chủ động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng Công đoàn Quân đội vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Với phương châm: “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X sẽ tổng kết, đánh giá thực chất phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân đội 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và Chương trình hành động của Công đoàn Quân đội 5 năm tới; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bầu đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn quân đang hướng về đại hội, gửi trọn niềm tin vào sự thành công của đại hội. Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu mỗi đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ của đại hội. Đoàn Chủ tịch và các cơ quan của đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì và điều hành đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế và chương trình làm việc đã xác định.         

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X là đại hội của trí tuệ, dân chủ và hành động. Những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và khát vọng của cán bộ, ĐVCĐ, công nhân viên chức, NLĐ trong toàn quân muốn được cống hiến trí tuệ, sức lực, tâm huyết của mình, góp phần cùng với giai cấp công nhân và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Với niềm tin sâu sắc vào thành công của đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

----------------

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.