Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự tại điểm cầu Tổng cục Chính trị.

Chỉ thị 752 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được ban hành ngày 31-7-2006. Sau 15 năm triển khai thực hiện, Công đoàn các cấp trong quân đội đã luôn chủ động, tích cực, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, triển khai và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó: Đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn về yêu cầu nhiệm vụ, về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 80, xây dựng tổ chức lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tác động từ dịch Covid-19... Qua đó thấy được những thuận lợi, khó khăn, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, đã có nhiều hoạt động rất thiết thực, nhất là quan tâm chăm lo gia đình cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, bảo đảm an sinh xã hội, được dư luận đánh giá cao. Chất lượng công tác của tổ chức công đoàn được nâng lên; phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở; đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở một số ngành nghệ ứng dụng khoa học công nghệ mới. Đã có nhiều công trình sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn, hiệu quả thiết thực. 15 năm qua, đã có gần 70 nghìn đề tài, sáng kiến ứng dụng thực tiễn, làm lợi hơn 5 nghìn tỷ đồng.

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị. 

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở được quan tâm, thông qua nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng các loại hình hiệu quả. Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp được hơn 17 nghìn đảng viên mới.

15 năm qua, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động. Hoạt động của công đoàn trong quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó tập trung vào việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch hằng năm của cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở phát huy kết quả xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ xây dựng công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác công đoàn; xác định xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu tại điểm cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. 

Cùng với đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đoàn viên công đoàn, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở; tôn trọng quyền, nghĩa vụ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, kịp thời động viên, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động, tạo sự yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn quân đội, sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động gắn với phong trào thi đua quyết thắng. Nâng cao chất lượng hội thi, hội thao; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật. Xây dựng nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong toàn quân, toàn quốc.

Ngoài ra, chú trọng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, người lao động. Kịp thời kiện toàn tổ chức công đoàn theo đúng quy định. Phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ công đoàn. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; không để những vụ việc bất ngờ xảy ra.

Tin, ảnh: KIM ANH