leftcenterrightdel
Báo cáo viên phát tờ rơi tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực tại Trường Trung học phổ thông Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

Trong 7 ngày (từ ngày 31-3 đến ngày 6-4), các báo cáo viên đã thực hiện 24 buổi tuyên truyền, cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình biển, đảo thời gian qua.

Thượng tá Trần Trung Dũng cho biết, với những nội dung thông tin được cập nhật mới nhất, trọng tâm, phù hợp từng nhóm đối tượng, đợt tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, chức sắc các tôn giáo, giáo dân, già làng, trưởng bản, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo viên, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo để kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: LÊ NGỌC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.