Báo cáo trung tâm và các tham luận tại đại hội đánh giá, 5 năm qua, Viện Lịch sử Quân sự luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Luật Thi đua khen thưởng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định hướng dẫn của cấp trên. Đảng ủy, chỉ huy Viện xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ cả bề rộng, chiều sâu; là động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; giữ vững sự ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất; góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Đại tá Phạm Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại đại hội.
leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch đại hội. 
leftcenterrightdel

 Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của Viện Lịch sử Quân sự.

Chú trọng đổi mới, đáp ứng yêu cầu cao trong công tác nghiên cứu lịch sử quân sự, 5 năm qua, Viện tổ chức đánh giá, nghiệm thu 6 đề tài và chuyên đề cấp Bộ Quốc phòng; 50 công trình, đề tài cấp ngành; tổ chức 37 cuộc hội thảo, 1 tọa đàm khoa học. Viện thực hiện nghiêm túc, nền nếp công tác đào tạo sau đại học; tuyển sinh 4 khóa 9 nghiên cứu sinh; nâng cao chất lượng, xuất bản tạp chí… Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, Viện được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; được tặng 2 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và 2 Cờ thi đua của Bộ Tổng tham mưu, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp.

Đại hội đánh giá những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Viện Lịch sử Quân sự xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị cấp trên. Tập trung thi đua tạo bước chuyển biến vững chắc về chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chính quy, kỷ luật. Toàn Viện thống nhất ý chí, hành động, vững vàng về bản lĩnh, nhạy bén trong tư duy và nghiệp vụ, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.