Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động công tác thanh niên, công đoàn, phụ nữ năm 2023; chỉ ra những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện và đề xuất những biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2024.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Điệp, Phó chính ủy Nhà trường phát biểu tại Hội nghị. 

 

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Nhà trường trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác quần chúng năm 2023. 

Năm 2023, công tác quần chúng của Nhà trường đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục sáng tạo, đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nâng cao chất lượng dạy học, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, thực hiện có hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ thanh niên; kết quả học tập của học viên ngày càng nâng cao. 

Công tác công đoàn, phụ nữ đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua. Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Nhà trường bảo đảm chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc, tham dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 - 2028) đúng kế hoạch. Tổ chức thành công Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023; tham gia Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi cấp toàn quân, được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tặng Cờ xuất sắc.               

Tin, ảnh: CHU HUYỀN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.